apr 262016
 
Hvordan bliver etniskeminoritets kvindeforeninger synlige?

Vores forening tager initiativ til at arrangere et erfaringsudviklingsmøde for repræsentanter fra etniske minoritetskvindeforeninger. Vi foreslår, at vi drøfter, hvordan vi kan bedst fortælle omverdenen om vore foreninger? Hvilke midler og metoder er mest egnede og virker mest effektivt? Hvad kan vi lære af hinanden? Vi indbyder til et dialogmøde, hvor alle tilstedeværende kan fortælle …[læs mere her]

mar 292016
 
Verdens kvinder i Danmark i Forskningens Døgn

Verdens kvinder i Danmark har bestilt to forskere til at holde foredrag i anledning af Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med cirka 500 events og mere end 65.000 besøgende. Bestil en Forsker er et tilbud under Forskningens Døgn, der giver alle, der kan samle …[læs mere her]

mar 192016
 
 Nytårs fest Nawrus for ældre fra Nørrebro

Det var det første af de arrangementer, der er målrettet ældre mennesker, som foreningen har planlagt skal finde sted i løbet af året. Vi har fejret Naurus sammen med besøgende på Sankt Josef aktivitetscentret. Vi i foreningen har indtryk af at alle deltagerne til vores Naurusfest nød aktiviteten. Man kan se på billederne, at festen …[læs mere her]

feb 222016
 
Sandshow Jorden rundt

Hvem siger at sand behøver at være tørt? Den russiske animationskunstner Olga Elisejeva formår at skabe et eventyrligt og dragende univers, kun ved hjælp af en håndfuld sand og en lystavle. Sandets skygger på tavlen projiceres op på en storskærm og publikum forundres og fascineres af Elisejevas elegante og evigt foranderlige illustrationer. Olga Elisejeva bor …[læs mere her]

feb 022016
 
Midler til kulturaktiviteter for ældre mennesker

Så har vores forkvinde, Nora Palacios fået en check fra SuperBrugsen på Nørrebro på 2510 kroner. De midler vil vi bruge til at arrangere kulturformidlingsaktiviteter for ældre mennesker som f.eks. Nauruz i Sankt Josef aktivitetcentret i marts måned. Tak til SuperBrugsen Nørrebro for deres flot initiativ og til alle, som har stemt på os.

jan 292016
 
Debat om skilsmisser

Har skilsmisser hos familier fra ikke-vestlige lande særlige kendetegning, som afskiller dem fra etnisk danske familier? Det var en livlig og bred debat om dette spørgsmål, som vores forening har arrangeret i samarbejde med Interkulturelt Kvinderåd og Dansk Kvindesamfund. Der blev kom en masse problemer og udfordringer på bordet, om hvad der bevirker det stigende …[læs mere her]

jan 112016
 
Debat om skilsmisser blandt familier fra ikke-vestlige lande

Foreningen Verdens kvinder i Danmark vil i samarbejder med andre kvindeforeninger gerne rejse emnet om skilsmisser blandt familier fra ikke-vestlige lande. Der er mange fra minoritetsmiljøerne, som er bekymrede over processen, som I kan høre på debatten d. 28. januar klokken 17:00 – 19:00 i VerdensKulturCentrets cafe. Men vi vil også diskutere om skilsmisse kan …[læs mere her]

nov 292015
 
Turet til Ålborg

Bestyrelsen for foreningen har besøgt et kvindenetværk i Ålborg i den sidste weekend i november. Vores formål var at skabe et godt kendskab til foreningens arbejde for nye potentielle medlemmer. Vi stræber efter at få flere medlemmer fra hele Danmark, for at realisere foreningens formål – at fremme ligestilling, således at flere stærke etniske minoritets …[læs mere her]