Besøg på modersmål: netværksmøde 1

Lokalet var fuldt af energi, engageret snak og tusindvis spørgsmål til oplægsholderne, da projektet Besøg på modersmål samlede sit første besøgsvens hold til netværksmøde. Man kan skrive en verdens epos, hvis man skal samle alle historier om ensomme ældre, som vi har hørt i dag og fortællinger fra vores frivillige om, hvad er der er grunden til, at de vil være venner for mennesker, de har aldrig mødt før.
På netværksdagen har deltagerne aktivt drøftet tre emner: Hvilke demenssymptomer kan man møde som besøgsven? Hvordan fungerer plejehjem i det moderne Danmark? Og hvordan skaber vi den gode relation mellem besøgsven og besøgsvært? Dagen sluttede med fælles refleksioner om rollen som besøgsven og forslag til, hvordan vil den enkelte besøgsven kan bruge netværket til at være bedst klar til opgaven. Alle – både undervisere, deltagere og projektansatte har fået stor inspiration til at forsætte og udvikle projektets koncept.

Netvækstmødet holdes med støtte fra VELUX Fonden , Seniorcentret Sankt Joseph, Fonden Ensomme Gamles Værn og FAKTI.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.