Projekt Besøg på modersmål er besøgstilbud til ældre

Projektet har til formål at hjælpe ensomme ældre af anden etnisk baggrund.

Foreningen Verdens kvinder i Danmark har udarbejdet et tilbud til ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der på grund af sproglige og kulturelle barrierer ikke har kontakt til andre i hverdagen. En af de vigtigste bestanddele i vores projekt er brugen af modersmål.

Verdens kvinder i Danmark danner et korps af frivillige, der kan række ud til ældre med etnisk minoritetsbaggrund på deres modersmål gennem en struktureret besøgsordning. Ved at bringe denne målgruppe ud af isolation forbereder vi og uddanner frivillige indvandrere til etniske besøgsvenner, der vil skabe kontakt til ensomme ældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Vi etablerer par, besøgsven-besøgsvært, hvor begge partner taler det samme sprog og har overensstemmelse i kulturelle baggrund.

Man kan læse mere om projektet på projektets webside https://besoegpaamodersmaal.dk/

Projektet støttes af Fonden Ensomme Gamles Værn