Foreningen Verdens kvinder i Danmark er dannet d. 22. september 2005 Vi er en forening og vores formål er at fremme ligestilling og kontakten mellem kvinder i hele verden:

• gennem oplysningsvirksomhed

• gennem egne aktiviteter

• og i samarbejde med andre foreninger og organisationer

Herudover sætter vi os også de mål,

• at hjælpe integrationen af indvandrerkvinder i det danske samfund,

• at udvide kontakten mellem danske kvinder og kvinde og kvindeorganisationer i de tidligere sovjetrepublikker i Centralasien og Kaukasus,

• at styrke en positiv offentlig holdning til integrationsproblemer

• at skabe og styrke et positivt image af indvandrerkvinder

Vi vil nå vores mål gennem formidling: publikationer, film, edb eller anden formidlingsaktivitet.Vi tager initiativ til, eller gennemfører egne undersøgelses- og monitoreringsprojekter. Vi vil afholde seminarer og udstillinger. Og vi vil lave lobbyvirksomhed om kvindespørgsmål og kvinders rettigheder. Endelig vil vi tilbyde foredragsrækker, studiekredse, aftenskolevirksomhed og andre former for oplysningsvirksomhed.

Som led i opfyldelsen af vores målsætning vil vi arbejde for en bred folkelig debat vedr. kulturelle, kvindepolitiske og samfundsaktuelle forhold, samt for etablering af miljøer, hvorfra disse aktiviteter kan organiseres.


Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv gerne nedenfor eller på mail.


    [recaptcha]