Vores forkvinde Alma Bekturganova Andersen var blevet inviteret til at holde oplæg til konferencen ’MigrantKvindeStemmer – Hvad er god integration?’ som KULU (Kvindernes U-landsudvalg) arrangerede i samarbejde med medlemsorganisationen Babaylan. Hun holdt oplæg om, hvordan vi indvandrere lærer de uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. Formålet med oplægget var atLÆS MERE

Verdens kvinder i Danmark holdt et kursus om nordisk fiskeretter for kvinder fra foreningen Ishtar– De Etniske Rødstrømper i dag. To meget forskellige etniske minoritetsforeninger fra Nørrebro mødtes for i fælleskab at lære ny nordisk mad bedre at kende; nærmere bestemt forskellige måder at tilberede og servere fisk på. Hvorfor?LÆS MERE

For får år siden har vi ønsket vores medlemmer tillykke med at de fik job. Så gik der flere år og vi begyndte at være bekymrede over, at mange af dem måtte melde sig syge med stress. Så vi har været nødt til at samles på vores Dygtige mandag drøfteLÆS MERE

Vores forening tager initiativ til at arrangere et erfaringsudviklingsmøde for repræsentanter fra etniske minoritetskvindeforeninger. Vi foreslår, at vi drøfter, hvordan vi kan bedst fortælle omverdenen om vore foreninger? Hvilke midler og metoder er mest egnede og virker mest effektivt? Hvad kan vi lære af hinanden? Vi indbyder til et dialogmøde,LÆS MERE

Der er mange behov vores medlemmer har. Et af de vigtigste er at udvikle sit dansk. Vi bruger regelmæssigt forskellige metoder for at blive bedre til dansk. På vores Dygtige mandag i april har vi valgt at øve os i at tale dansk ved at fortælle hinanden én historie fraLÆS MERE

Hvad var det, der overraskede dig mest, da du kom til Danmark? Hvilke ting har været let for dig at acceptere? Er der noget, du stadigvæk ikke kan acceptere?  Hvordan tackler du det? Disse og andre aktuelle spørgsmål til indvandrere diskuterede vi på vores udviklingskursus i lørdags d. 5.april. DetLÆS MERE

Vores forening har taget initiativ til at danne et netværk med tre andre minoritetsforeninger for at fokusere på det fælles tema ”Identitetsdannelse med benene i flere kulturer”. Vi har mødtes fire gange i løbet af året og har diskuteret følgende emner: unge, forældrerollen, ensomme gamle og ressourcestærke kvinder. Netværksmøderne blevLÆS MERE

”Verdens kvinder i Danmark” ønsker at skabe platforme, hvorfra vi kan formidle budskabet om at en flerkulturel baggrund er en ressource for det danske samfund. Det samme gør Grænseforeningen, og derfor har Grænseforeningen inviteret os til et dialogmøde. Maya Bram Sommer, der er projektleder i kulturmødeambassdørprojektet, har inviteret os tilLÆS MERE

Mange medlemmer af ”Verdens kvinder i Danmark” er kvinder, der er kommet til Danmark fra de tidligere sovjetiske republikker. Alle har gode uddannelser fra hjemlandet, en stor motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og de deltager aktivt i foreningslivet. ”Verdens kvinder i Danmark” rummer kvinderLÆS MERE