Næsten 30 ensomme ældre flygtninge og indvandrere har fået besøgt af vores frivillige i projektet Besøg på Modersmål. For at forberede vores frivillige til deres opgave og uddanne de frivillige indvandrere til at blive etniske besøgsvenner, arrangerer vi undervisning, kurser og netværksmøder. Fredag d. 14. august har vi arrangeret etLÆS MERE

To nye hold af besøgsvenner på modersmål har vi udklækket sidste weekend. Skønne kloge kvinder, der ved, at det kan være ensomt, når man ikke bor i sit hjemland, hvor man forstår sproget og de kulturelle koder. De nye besøgsvenner hørte om demens, om hvordan relationen bedst udvikler sig iLÆS MERE

Lokalet var fuldt af energi, engageret snak og tusindvis spørgsmål til oplægsholderne, da projektet Besøg på modersmål samlede sit første besøgsvens hold til netværksmøde. Man kan skrive en verdens epos, hvis man skal samle alle historier om ensomme ældre, som vi har hørt i dag og fortællinger fra vores frivilligeLÆS MERE

Vores forkvinde Alma Bekturganova Andersen var blevet inviteret til at holde oplæg til konferencen ’MigrantKvindeStemmer – Hvad er god integration?’ som KULU (Kvindernes U-landsudvalg) arrangerede i samarbejde med medlemsorganisationen Babaylan. Hun holdt oplæg om, hvordan vi indvandrere lærer de uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. Formålet med oplægget var atLÆS MERE

Verdens kvinder i Danmark holdt et kursus om nordisk fiskeretter for kvinder fra foreningen Ishtar– De Etniske Rødstrømper i dag. To meget forskellige etniske minoritetsforeninger fra Nørrebro mødtes for i fælleskab at lære ny nordisk mad bedre at kende; nærmere bestemt forskellige måder at tilberede og servere fisk på. Hvorfor?LÆS MERE

For får år siden har vi ønsket vores medlemmer tillykke med at de fik job. Så gik der flere år og vi begyndte at være bekymrede over, at mange af dem måtte melde sig syge med stress. Så vi har været nødt til at samles på vores Dygtige mandag drøfteLÆS MERE

Vores forening tager initiativ til at arrangere et erfaringsudviklingsmøde for repræsentanter fra etniske minoritetskvindeforeninger. Vi foreslår, at vi drøfter, hvordan vi kan bedst fortælle omverdenen om vore foreninger? Hvilke midler og metoder er mest egnede og virker mest effektivt? Hvad kan vi lære af hinanden? Vi indbyder til et dialogmøde,LÆS MERE

Der er mange behov vores medlemmer har. Et af de vigtigste er at udvikle sit dansk. Vi bruger regelmæssigt forskellige metoder for at blive bedre til dansk. På vores Dygtige mandag i april har vi valgt at øve os i at tale dansk ved at fortælle hinanden én historie fraLÆS MERE

Hvad var det, der overraskede dig mest, da du kom til Danmark? Hvilke ting har været let for dig at acceptere? Er der noget, du stadigvæk ikke kan acceptere?  Hvordan tackler du det? Disse og andre aktuelle spørgsmål til indvandrere diskuterede vi på vores udviklingskursus i lørdags d. 5.april. DetLÆS MERE