Alma Prisen 2023 Verdens kvinder i Danmark uddelte Alma Prisen 2023. Den bliver givet til Olga Stephensen. En dansker med ukrainske rødder. I kan læse om vores prismodtager på vores Facebooks side.LÆS MERE

Det er første gang i vores 15 års forenings historie at vi ikke mødtes d. 8. marts (fysisk) til et eller anden aktivitet. I stedet for har vi arrangeret en online stafet hvor medlemmer af foreningen har fortalt om de stærke kvinder, de er blevet inspireret af. Vi har efterLÆS MERE

Valgkampagnen i forbindelse med efterårets kommunalvalg er nu i gang. Vores forening er bekymret over den lave repræsentation af kvinder i folkevalgte organer. Vi er også bekymrede over den velkendte statistik, der siger, at kun 25 % af kvinderne afgiver deres stemme til fordel for en kvinde. Vi vil gerneLÆS MERE

Verdens kvinder i Danmark i samarbejde med andre fra VerdensKulturCentrets foreningsnetværk, planlægger at holde et arrangement på Folkemødet på Bornholm. Vi vil diskutere hvordan man taler om minoriteter, for at høre dem, for at ikke ramme dem og for at inkludere dem i fælleskabet. Ord kan gøre ondt. Ord skaberLÆS MERE

Verdens kvinder i Danmark var også med til demonstration 8.marts i København med flere tusind kvinder og mænd til kamp for bedre ligestilling i hverdagen. Det var en dag, hvor vi stod sammen på gaden og viste, hvor forskellig feminismen kan se ud og hvor stærk den kan være afLÆS MERE

Har skilsmisser hos familier fra ikke-vestlige lande særlige kendetegning, som afskiller dem fra etnisk danske familier? Det var en livlig og bred debat om dette spørgsmål, som vores forening har arrangeret i samarbejde med Interkulturelt Kvinderåd og Dansk Kvindesamfund. Der blev kom en masse problemer og udfordringer på bordet, omLÆS MERE

I forbindelse med Grundlovsjubilæet inviterer Verdens kvinder i Danmark den tidligere kulturminister, forskningsminister og kulturchef på Det Kongelige Bibliotek Jytte Hilden til at fortæller om sin bog ”99 lyserøde elefanter”. Bogen indeholder 99 fortællinger om kvinder, der på markant vis har præget debatten her til lands på områder, hvor mændLÆS MERE

Hvor hyggelig og gavnlig var vores tur til Kvindemuseet i Århus. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt, landsdækkende specialmuseum, hvis mål er at udforske, opbygge samlinger og sprede viden om kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie. På vej til Århus fra København har vi lærte hvordan man sigerLÆS MERE

Tværetnisk KvindeNetværk, som er en del af Ligestillingsudvalget under Socialdemokraterne i København, har arrangeret debataften den 5.november 2013 på Københavns Rådhus. Debatten handlede om vores mulige fordomme overfor kvinder, normer og værdier, der er os fremmede, og som vi måske ikke bryder os så meget om. Der blev dog ogsåLÆS MERE

Dansk Kvindesamfund uddelte i dag Mathildeprisen. Prisen går til kvinder, mænd, organisationer eller andre, der er med til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Prisen blev uddelt første gang i 1970 og er opkaldt efter Mathilde Fibiger (1830-1872), der med sin roman Clara Raphael, luftede banebrydende tanker om kvinders frigørelse. DermedLÆS MERE