jul 292017
 

Valgkampagnen i forbindelse med efterårets kommunalvalg er nu i gang. Vores forening er bekymret over den lave repræsentation af kvinder i folkevalgte organer. Vi er også bekymrede over den velkendte statistik, der siger, at kun 25 % af kvinderne afgiver deres stemme til fordel for en kvinde. Vi vil gerne bidrage til at øge kvindernes repræsentation i kommunalbestyrelserne. Vi ønsker at gøre alt, hvad der står i vores magt for at ændre denne situation til det bedre, i første omgang ved at hjælpe kvinder med at gennemføre succesfulde valgkampagner.

Verdens kvinder i Danmark vil gerne udarbejde en kampagne Send flere kvinder ind, som kan hjælpe kvindelige kandidater med at få plads i de kommunale bestyrelser. Vi vil synliggøre især de kvindelige kandidater med etnisk minoritets baggrund overfor vælgerne. Til denne opgave vil vi få tips fra vores sidens læsere om hvordan vi bedst kan gøre det.
Vi vil først få viden om de kvinder med etnisk minoritets baggrund, som har stillet op til valget. Vi er allerede i kontakt med fire af dem. Det er Dzenana Secic Colo (Venstre i København), Maria Sadd (Konservative på Frederiksberg), Pil Yildiz (Enhedslisten på Frederiksberg) og Alina Protsyk (Radikale Venstre i København).
Vi vil foreslå dem at lave fælles arrangementer, hvor de i fællesskab kan sprede deres valg-budskab. Vi i foreningen tror på fællesaktiviteter, og at kvinder er de bedste medhjælpere til hinanden. Vi synes også, at nå kvinder fra forskellige partier står sammen, kan de vise, hvordan forskellighed kan se ud og hvor stærk den kan være af netop den grund. Fællesaktiviteter kan også nå bred pressedækning.
Så vi i foreningen vil bede alle, hjælpe os til at synliggøre kvindernes kraft og ressourcer, om at komme med forslag til fælles arrangementer for kvindelige kandidaters netværk. Hvad kan det være? Hvor? Hvornår? Kom med jeres erfaring, om hvad fungerer bedst! Kom med jeres beskrivelser af valgs arrangementer som I kan huske, som både var gode og dårlige. Vores fælles erfaring er vigtig for os i foreningen og for kvindernes netværk, som vi vil skabe.

jun 092017
 

Verdens kvinder i Danmark i samarbejde med andre fra VerdensKulturCentrets foreningsnetværk, planlægger at holde et arrangement på Folkemødet på Bornholm. Vi vil diskutere hvordan man taler om minoriteter, for at høre dem, for at ikke ramme dem og for at inkludere dem i fælleskabet.

Ord kan gøre ondt. Ord skaber generaliseringer, stereotyper og fordomme om hele grupper af mennesker i det danske samfund. Vi definerer og begrænser hinanden med ord. Men vi mennesker passer ikke ind i de snævre kasser. Derfor vil vi med dette arrangement skabe en platform, hvor mennesker, som rammes af disse ord, selv kan sætte ord på egne erfaringer og gøre op med de begrænsende kasser.

Debatten ”Ordets magt – hvordan vi taler om minoriteter” finder sted i Civiltinget v. Kampeløkke Havn, torsdag d. 15/6 kl. 14.30-16.00. Vi håber at se mange af dem, som interesserer sig for, hvordan forskellige grupper af minoriteter føler sig, når der tales om og med dem.

mar 112017
 

Verdens kvinder i Danmark var også med til demonstration 8.marts i København med flere tusind kvinder og mænd til kamp for bedre ligestilling i hverdagen. Det var en dag, hvor vi stod sammen på gaden og viste, hvor forskellig feminismen kan se ud og hvor stærk den kan være af netop den grund.

Foto: Claudia Adeath

Nu kan man se Claudias fotoreportage fra demonstrationen på vores Facebookside:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1847619868820938&id=1598330920416502

 

jan 292016
 

Har skilsmisser hos familier fra ikke-vestlige lande særlige kendetegning, som afskiller dem fra etnisk danske familier? Det var en livlig og bred debat om dette spørgsmål, som vores forening har arrangeret i samarbejde med Interkulturelt Kvinderåd og Dansk Kvindesamfund. Der blev kom en masse problemer og udfordringer på bordet, om hvad der bevirker det stigende antal skilsmisser. Mange problemstillinger, som vores forening ikke kan gøre så meget ved. Stat, kommuner, politikkere, journalister, forskere, interesse organisationer osv. kan kun i samarbejde ændre situationen.
Men der er en ting som vi og andre kvindeforeninger kan tage ansvar for, nemlig at undervise vores egn medlemmer. At åbne deres horisonter og at klæde dem på til at forstå, hvordan tingene fungerer. I debatten blev det mange gange nævnt, at etniske minoriteter ikke altid er klar over, hvad det er de sætter deres underskrift på. F.eks. omkring forældremyndighed, pension, ægteskabs kontrakt osv. Vi i vores forening arbejder meget med forskellige emner, hvor vi indvandrer selv underviser hinanden. Det er ikke fordi vi ikke tror på danskere, det er fordi vores danske venner ikke kan forestille sig, hvad det er nyt og uforståeligt for os. De tager mange ting for givet og det er selvfølgelig naturligt, at de ikke ved, hvad der er svært for os, og hvad der ikke er. Derfor skal vi, dem, som har lært, hvordan samfundet fungeret i vores nye land, tager ansvar for dem, som har det svært med at forstå. Det er svært af mange forskellige grunde. Det handler om søskende solidaritet, medfølelse og ansvar.

apr 272015
 

I forbindelse med Grundlovsjubilæet inviterer Verdens kvinder i Danmark den tidligere kulturminister, forskningsminister og kulturchef på Det Kongelige Bibliotek Jytte Hilden til at fortæller om sin bog ”99 lyserøde elefanter”.

Bogen indeholder 99 fortællinger om kvinder, der på markant vis har præget debatten her til lands på områder, hvor mænd traditionelt har haft monopol. Det er historier om kvinder, der stillede krav til samfundet, de der satte sig selv i spil og lærte koden til den politiske debat. Historien om kvinders vej mod magt og ære er inspiration frem mod fejring af den grundlov, der 5. juni 1915 sikrede kvinder stemmeret.

Bogens titel er hentet fra tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen. Som direktør i Andelsbanken brugte hun i 1986 den lyserøde elefant som et billede på den chokerende synlighed, som hendes køn gav hende i egenskab af at være en af de få piger i toppen af dansk erhvervsliv.

sep 142014
 

Hvor hyggelig og gavnlig var vores tur til Kvindemuseet i Århus.

Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt, landsdækkende specialmuseum, hvis mål er at udforske, opbygge samlinger og sprede viden om kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie.

På vej til Århus fra København har vi lærte hvordan man siger Godmorgen på deltagernes modersmål. Så det var på ukrainsk, kasakhiks, russisk, indisk, thailandsk, spansk, arabisk, polsk og hviderussisk. Fire timer på vej til Århus løb som et sekund. Vi har lært hinanden at kende ved at fortælle historier om os selv. Hvordan kom vi til Danmark, hvad beskæftiger vi os med, hvilke hobby har vi? Så det er ikke overrasket over, at vi undervejs har fået dannet et nyt mentorpar og har planer om at danne et mere.

På vej tilbage har vi grinet så meget, at vores fantastisk chaufførmutter måtte indrømme at det var hendes sjoveste tur. Vi har også fået mange nye ideer til udflugter, til nye projekter, som vi forhåbentlig kommer til at realisere over de næste år.

Vi har fået støtte til at besøge Kvindemuseet i Århus fra Kvindernes Bygningsfond.

nov 072013
 

Tværetnisk KvindeNetværk, som er en del af Ligestillingsudvalget under Socialdemokraterne i København, har arrangeret debataften den 5.november 2013 på Københavns Rådhus. Debatten handlede om vores mulige fordomme overfor kvinder, normer og værdier, der er os fremmede, og som vi måske ikke bryder os så meget om. Der blev dog også talt om friheden til selv at vælge sit liv, sin overbevisning og sin ret til at se ud, som man nu har lyst til.

I debatpanelet deltog nogle spændende kvinder:
- Saliha Marie Fetteh, medarrangør og lektor
- Mersiha Cokovic, folketingskandidat for Liberal Alliance
- Mouna Dadooche, journalist og feminist
- Alma Bekturganova, forkvinde for Verdens Kvinder i Danmark
- Safia Aoude, jurist og forfatter
- Latifa Ljørring, byrådskandidat for Venstre, Greve.

Vores forening var repræsenteret af forkvinden Alma Bekturganova Andersen, som bidrog til debatten med flere nuancer omkring fordomme. Hun fremhævede, at tørklædespørgsmålet ikke er det eneste problem og at, der er mange andre udfordringer og spændende emner, kvinderne generelt var interesserede i. Selve debatten viste, at vi alle har masser af fordomme overfor hinanden, men vi er kommet trods alt så langt, at vi ønsker fuldt ud andres frihed til at tro, leve og gå klædt efter egen overbevisning.

Verdens kvinder i Danmark er glade for at kunne tage en del i debat om frihed og fordomme, da vi selv oplever mange fordomme af forskellig art både i privatlivet, foreningslivet og på arbejdsmarkedet. At der var flere foreningens medlemmer til stede viser kun, at emnet er aktuelt og interessant for vores forening, og vi med alle demokratiske midler fortsætter en kamp for et frit menneske og dets frie valg.

maj 132012
 
b1489fdd95

Dansk Kvindesamfund uddelte i dag Mathildeprisen.

Prisen går til kvinder, mænd, organisationer eller andre, der er med til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

Prisen blev uddelt første gang i 1970 og er opkaldt efter Mathilde Fibiger (1830-1872), der med sin roman Clara Raphael, luftede banebrydende tanker om kvinders frigørelse. Dermed markerede hun sig som sin tids største fortaler for kvinders frigørelse.
Mathilde Fibiger arbejdede hele sit liv for kvinders ret til uddannelse og uafhængighed og blev bl.a. den første kvindelige telegrafist og første kvindelige tjenestemand i Danmark.

Prismodtagerne 2012 er: Simi Jan, journalist, og KULU (Kvindernes U-landsudvalg)

I eftermiddagens tema: Kvinderettigheder i internationalt perspektiv var forkvinden for foreningen Verdens kvinder i Danmark Alma Bekturganova inviteret til at holde oplæg. Hun har brugt denne lejlighed, hvor aktive kvinder mødes, til at sætte et internationalt fokus på de problemer som kvinder har, og som vi har en forpligtelse til at hjælpe hinanden med at rette op på! Hun belyste de bekymringer, som kønspolitiske, kvindelige og feministiske organisationer i hele det post-sovjettiske område  har, over det stigende pres mod kvinders rettigheder og selvværd.  Man kan læse hendes oplæg her

feb 172012
 

På Kvindernes Internationale Kampdag vil ”Verdens kvinder i Danmark” sætte, i samarbejde med VerdensKulturCentrets Kvindeforum og Integrationshuset Kringlebakken, fokus på etniske minoritetskvinders kamp. En kamp for at holde fast i værdier som frihed til at vælge, kampen for at få lov til at være forskellig og kampen for at blive hørt, på trods af at etniske minoritetskvinder ikke taler fra en magtposition.  Idéen med event d. 8. marts er, at indvandrerkvinder gerne vil vise deres styrke, evner og bekymring.

Eventen starter med en fernisering af udstillingen ”Stemmer fra Kringlebakken”, som er fiktive valgplakater med indvandrerkvinder. Udstillingen foregår i VerdensKulturCentrets cafe. På valgplakaterne vil der stå: ”Ligeret til alle”, “Flere højtuddannede kvinder”, “Flere kvinder i politik” og “Fleksibel udlændingelov”.

Bag de fiktive valgplakater står en gruppe kvinder, der har boet i Danmark i alt fra et ½ til 10 år, men som ikke kan stemme til folketingsvalget. Kvinderne kommer fra det meste af verden og har tilknytning til Integrationshuset Kringlebakken, der står bag initiativet til udstillingen “Stemmer fra Kringlebakken”. Valgplakaterne er både et udtryk for kvindernes forskellige baggrunde og ambitioner om at blive en del af det danske samfund.

Med visningen af “Stemmer fra Kringlebakken” ønsker arrangører at skabe rum for en mere flerstemmig debat om mangfoldighed og inklusion. En række kvinder fra Integrationshuset Kringlebakken vil være til stede for at gå i dialog med deltagerne og fortælle om projektets baggrund.

Efterfølgende giver arrangørerne stafetten til etniske minoritetskvinders kor ”Verdens Sirener”. ”Verdens Sirener” er et godt eksempel på indvandrerkvinder, som har taget sagen i egen hånd og opnået stor succes med det. Det startede som et VerdensKulturCentret-projekt, men er nu blevet til en selvstændig forening. Koret har eksisteret siden oktober 2009 og har indtil nu samlet 30 kvinder fra i alt 20 nationer, som synger på 15 forskellige sprog. ”Verdens Sirener” mødes én aften ugentligt i to timer i VerdensKulturCentret. I samarbejde med korets energiske og entusiastiske dirigent Tatiana Kisselova Gudnæs udvælges et repertoire blandt de mest sangbare danske fællessange og etniske folkesange.

Koret sætter fokus på, at sangen er et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Sangen kan være med til at mindske oplevelsen af eksklusion, da man, når man synger, oplever et fællesskab med andre – uanset etnisk baggrund. Sange kan vække nysgerrighed, og nysgerrighed er den vigtigste motivation for at lære noget. I et kor er der også stor fokus på ressourcer og evnen til at samarbejde. Når man indstuderer sangene skal man disponere sine kræfter godt og lytte og justere sin stemme i forhold til de andre i koret. Dette er nyttig egenskab, man kan tage med sig videre i arbejdslivet og i andre relationer, hvor der er fokus på interaktion mellem mennesker. Igennem sang kan kvinderne lære noget om sig selv, sproget, livet, historien og følelserne. Sangen kan på den måde være en nøgle til bedre forståelse mellem kulturer og måske lette vejen til en bedre integration.
Korister har valgt at kalde koret ”Verdens Sirener”. Sirener refererer både til de kvinder, der i den græske mytologi lokkede sømænd med deres sang, men også til ordets betydning af en alarm, som udsender varsler. Det passer meget godt til d. 8. marts formål om at rejse aktuelle emner. På eventen vil ”Verdens Sirener” synge min. i 30 minutter.

I løbet af eventen vil foreningen ”Verdens kvinder i Danmark” desuden arrangere Express tests til deltagerne om kvinders kamp for politisk indflydelse. Formål med testen er at udvikle indvandrerkvinders viden om emnet. Alle deltagere i eventen kan få test med 10 spørgsmål om kvinders politiske kamp. Med hjælp fra en frivillig fra vores forening kan de evaluere deres viden med det samme. De vil desuden få en lille pjece, som blev udarbejdet af vores frivillige og som fortæller kort om kvinders politiske kamp.

Indvandrerkvinder mangler viden om kampen for ligestilling, som Verdens kvinder i Danmark ønsker at uddybe med testen. Erfaringen viser at kvinder fra f.eks. østeuropæiske lande opfatter d. 8. marts som en festlig dag, hvor mænd skal være gentlemen og give dem blomster og gaver. De har ikke fornemmelse for at dagen er en kvinders kampdag og at formålet er at synliggøre aktuelle emner om ligestilling. Mange kvinder fra Asien og Latin Amerika har endog aldrig hørt om 8. marts.

Alle deltagere i testen, som viser et godt resultat, får en præmie i slutningen af eventen.