Projektet ”Social integration af migrantkvinder og -børn”

 

I Skt. Petersborg har der været afhold afsluttende møde i projektet ”Social integration af migrantkvinder og -børn”, som er gennemført med støtte fra Nordisk Ministerråd. Mødet fandt sted som en rundbordssamtale, hvor repræsentanter for alle fem lande, deltagere i det fælles projekt, kunne udveksle erfaringer om deres arbejde. Der var også inviteret repræsentanter for forskellige NGO’er i Skt. Petersborg med til rundbordssamtalen, så de kunne fortælle om deres aktiviteter.

Mødet blev afsluttet med et gruppearbejde, organiseret af vores forening og en brainstorm, som PSP-fonden stod for. Begge de afsluttende sessioner havde fokus på at finde veje til løsning af problemerne med integration af indvandrere i lokalsamfundene og at søge konkrete former for realisering af ideer og forslag.

Projektet er afsluttet, men arbejdet fortsætter. Efter deltagernes opfattelse har projektet skabt gode forudsætninger for videre fælles aktivitet og netværk mellem de forskellige organisationer.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.