Kaffemøde med socialordfører for Dansk Folkeparti Martin Henriksen

Det var det første kaffemøde i projektet ”Med venlig hilsen – fra Nørrebros kvinder til Folketinget”, hvor ”Verdens kvinder i Danmark” er samarbejdspartner med Etniske Minoritetskvinders Råd. Mødet fandt sted den 13.december 2010, hvor kvinderne havde diskuteret tre punkter med gæst:1. Gebyr for tolkebistand fra personer, der har boet her i landet i mere end 7 år 2. Uddannelse og tidsbegrænset opholdstilladelse 3. DF politik og unge indvandrere.Mht. punkt 1 mente Martin Henriksen, at personer efter 7 års ophold i Danmark burde være så gode til dansk, at de kan kommunikere med de danske myndigheder uden tolk, dog med en undtagelse – personer med handicap skulle ikke betale gebyr. Der opstod en livlig debat mellem Martin og kvinderne og meningerne var delte. En sygdom eller en efterfølgende behandling kan nemlig være komplicerede og så blokere for en kommunikation mellem patienten og lægen, hvor der måske uden tolk vil opstår en livsfarlig situation for patienten. Martin mente heller ikke at de ældre mennesker som kom til Danmark som 60 eller 70årige skulle være undtaget fra reglen.Punkt 2 handlede om pointsystem. Martin talte om, at indvandrere skal ud på arbejdsmarkedet og på den måde bidrage til det danske samfund. Han mente ikke, at DF er skyld i radikaliseringen, der i øjeblikket er meget synlig i samfundet. Spurgt efter hans mening om de faktorer der bidrager til radikalisering i det danske samfund, Martin sagde at det er først og fremmest islam man skal give skyldt til.Flere kvinder gav indtryk af, at det er umuligt at opnå permanent opholdstilladelse, hvilket Martin var uenig i. Efter hans opfattelse er dansk statsborgerskab en gave for en indvandrer. Derefter opstod igen en heftig diskussion hvorvidt dansk pas er en gave eller noget man har tjent? Debattens deltagere kunne ikke blive enige, men det var spændende at høre så mange, tit modsatte holdninger til dansk pas og nye krav.Sidste punkt omhandlede DF´s politik og unge indvandrere. Problemet er, at mange 3. generations indvandrere ikke betragter sig selv som danske. Grundet dårlige historier på forsider i danske medier føler mange unge med anden etnisk baggrund, at de ikke er ønskelige og velkomne i Danmark. Martin fremhævede, at det ikke er DF´s skyld, fordi partiet ikke styrer pressen.Det er svært at vurdere, om DF´eren har forstået kvindernes budskab og problemer, de møder til dagligt, men det er tydeligt, at hver part har beholdt deres oprindelige synspunkter.

Deltagerne takker Martin Henriksen for en konstruktiv og hyggelig debat. Vi mener at det er vigtigt at forsætte med udvekslingen af meninger og opfattelser af vores samfund, da det er vigtigt at alle stemmer bliver hørt.Lena Boel, Polina Ottesen, Tanja Bushmeleva, Suriya Ponzani, Tetyana Zavalyeyeva, Kozetta Katerina Tønder og Karlygash Amandosova deltog i mødet på foreningens vegne.

2 kommentarer

  1. Ваш гость – упёртый господин. если вс такие- то правда лучше сваливать оттуда 🙂

  2. Author

    Да нет, не все такие. А посмотри на фото, что крутятся, какие наши женщины боевые. Он же пришел уболтать нас, а не получилось…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *