Kaffemøde med medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti Vivi Kier

Til vores afsluttende møde inden i projektet ”Med venlig hilsen – fra Nørrebros kvinder til Folketinget”, der fandt sted den 8.juni 2011, havde vi Vivi Kier fra Konservative på besøg i vores hyggelige lokaler i VerdensKulturCentret på Nørrebro.

Vivi Kier blev valgt på Fyn. Privat er hun fra Odense, gift og mor til to voksne børn. Arbejdsmæssigt er hun en politiker på Christiansborg med mange ordførerstillinger, såsom socialordfører, familieretlige ordfører og sundhedsordfører. Hun er endvidere medlem af Boligudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Udvalget vedrørende Færøske Forhold, § 71-tilsynet og Nordisk Råd.

Vores første indtryk af hende, da hun kom ind i lokalet og hilste på alle kvinderne med et bredt smil, var, at vi her havde en handlekraftig, engageret og livsglad kvinde at gøre med. Hos minoritetskvinder var der stor debatlyst og de ville gerne høre mere om konservativ politik, som ikke er så kendt i indvandrermiljøet.  Vivi Kier fortalte om partiets politik med stor begejstring og stolthed, tillader vi os at sige. ”Konservativ politik, det er social ansvarlighed. Det er sikkerhedsnet for de svage. Det er en sund økonomi og det er personlig ansvar”, lød det fra hende. Partiet går ind for en politik, hvor man vil give en hjælpende hånd til de svage og dem, der ikke kan klare sig selv i kortere eller længere perioder. ”Mit ønske er, at de svage skal hjælpes, og vi skal give dem nogle færdigheder, så de kan klare sig selv efter nogen tid”. Hvis det står til Konservative, skal de offentlige ydelser være målrettede og der skal ikke være så mange af dem. Konservative vil fortsat have, at vi i Danmark har gratis adgang til et hospital, til uddannelsessystemet og ældrepleje.

Mange gange fremhævede vores gast, hvor vigtigt uddannelse er: ”Uddannelsen er nøglen til succes”. Det er et godt råd for alle os: Kære kvinde, husk at uddanne dig! Find alle mulige gratis kurser, konferencer, foreninger i lokalmiljøet osv. Lån bøger på bibliotekerne! Der er også dér, du møder nye mennesker og stifter kendskab til dem, som måske kan give dig et drømmejob eller et stærk og bredt social netværk. Vi skal ikke tøve, tværtimod skal være modige, turde fortælle vores succes historier og selv om det ikke skaber en stor interesse i befolkningen, skal vi blive ved med at fortælle dem på internettet, i form af læsebreve og lign.

Noget der skaber større interesse i samfundet er skandaler og Konservative kunne mærke det på deres egen hud. Det var et spændende emne at snakke om. Vores gæst indrømmede ærligt, at der har været udfordringer i partiet igennem sidste stykke tid med Henriette Kjær og Lene Espersen, men partiet har dog noget andet godt og mange flere medlemmer, men medierne er ikke interesserede i de positive historier. Der blev nævnt forskelsbehandling i medierne mellem de kvindelige og mandelige politikere, hvor vi minoritetskvinderne og Vivi Kier var enige i, at der er forskelsbehandling og en lang vej at kæmpe endnu.

Men hensyn til de offentlige ydelser var Vivi Kier tydelig i sin udmelding, at Danmark skal være et åbent land for de mennesker, der havner i en nødsituation og ikke kan eller har et andet sted at være i verden. Igen er det vigtigt at ruste dem med nogle færdigheder, så de kan klare sig selv efter et stykke tid i Danmark, såkaldt hjælp til selvhjælp.

Et stort problem for mange af debatdeltagerne var en akademisk uddannelse fra hjemmelandet, som de ikke kan bruge her i landet. Vivi havde et budskab til dem og andre i lignende situation: ”Find dig en dansk mentor”. Fra en tyrkisk kvinde hørte vi, at der er mange minoritetsunger, som drømmer om at rejse væk fra Danmark, fordi de føler sig uvelkomne i Danmark, selv om de er født og opvokset i landet. Nogle sagde, at det i virkeligheden er Dansk Folkeparti der sætter dagsorden på indvandrerområdet, men Vivi Kier mente, at det har været nødvendigt at lave stramninger på dette område. En kasakhisk kvinde viste sin utilfredshed med nuværende situation omkring indvandrere i landet med følgende ord: ”Der er noget galt i Danmark! Flere og flere vil flytte fra Danmark. Jeg har ikke nogen intentioner om at flytte, men hvem bliver der tilbage så? Hvad med mine naboer?” Flere af deltagerne kvinder opfattede danskerne som lukkede og umulige at etablere socialt netværk.

Vivi Kier havde til sidst en konklusion, at integration går begge veje, og at der er nødvendige kultur forandringer og stramninger samt at vi alle har fællesudfordringer, og sprog er en af dem.

På EMKR og vores forenings vegne siger vi en stor tak til Vivi Kier for en livlig og konstruktiv aften.

Hermed afsluttes projektet ”Med venlig hilsen – fra Nørrebros kvinder til Folketinget”, som foreningen Verdens kvinder i Danmark har koret i samarbejde med Etniske Minoritetskvinders Råd ,  og vi takker til alle dem, som på en eller anden måde har bidraget til at det hele forløbet lykkes.

1 kommentar

  1. Meget interessant projekt. Vil i forsatte nodet andet?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *