Identitetsdannelse med benene i flere kulturer

Vores forening har taget initiativ til at danne et netværk med tre andre minoritetsforeninger for at fokusere på det fælles tema ”Identitetsdannelse med benene i flere kulturer”. Vi har mødtes fire gange i løbet af året og har diskuteret følgende emner: unge, forældrerollen, ensomme gamle og ressourcestærke kvinder. Netværksmøderne blev tilrettelagt med det formål at deltagerne kunne få en afklaring i forhold til medlemmernes identitet med respekt af deres kultur og hjælp til at finde og bruge ressourcerne, så det virkede integrationsfremmende. Vi har inviteret konsulent Saida Manafly til at styre vores møder. Hun er konsulent i SaidaNet, en konsulentvirksomhed som har specialiseret sig i rådgivning, coaching, kompetenceudvikling og træning, bl.a. i interkulturel sammenhæng. Det er også vigtigt at Saida selv tilhører en etnisk minoritetsgruppe og derfor har kunnet bidrage med særlige input. Som resultat af netværksmøderne planlægger deltagerne nu at rejse diskussioner om emner som ‘børneopdragelse’, ‘forældreroller’, ‘bedre forståelser overfor de ældre’ som vil komme op i temadagene ‘Den Dygtige Mandag’ i den kommende tid. Vi kunne konstatere, at det ikke er helt enkelt at finde en fællesnævner for de udfordringer, der står foran os, førstegenerationsindvandrere. Men vi er enige om at målet med vores møder er at belyse de positive elementer og erfaringer fra vores respektive oprindelseslande. Vi vil finde ud af hvilke og hvor mange elementer af hjemlandets kultur og identitet, vi har behov for at videregive, og i hvor høj grad der i Danmark findes et levende og aktivt miljø som denne kultur og identitet kan udfolde sig i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *