apr 172017
 

Verdens kvinder i Danmark inviterer alle interesserede til et oplæg om, hvordan normer i relationer på det danske arbejdsmarked kan være begrænsende, ekskluderende eller direkte diskriminerende, specielt set med etniske minoriteters øjne.

Kom og hør forskeren Jannick Friis Christensen (Ph.d.-stipendiat Copenhagen Business School)

VerdensKulturCentret, Mandag den 24. april kl. 19-21 lokale 105

Det er gratis at deltage, men det kræver at man tilmelder sig på mail kontakt@verdenskvinder.dk på grund af den begrænsede plads.

mar 292016
 

Verdens kvinder i Danmark har bestilt to forskere til at holde foredrag i anledning af Forskningens Døgn.
Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med cirka 500 events og mere end 65.000 besøgende. Bestil en Forsker er et tilbud under Forskningens Døgn, der giver alle, der kan samle et publikum på mindst 15 personer, mulighed for gratis at bestille en forsker til at komme og holde et foredrag i løbet af uge 17.
Vi har valgt to aktuelle emner for os: om arbejdsmarked og dansk sprog.
Kenneth Lykke Sørensen fra Aarhus Universitet fortæller om typiske beskæftigelsestiltag mandag d.25.april kl.17.00-19.00 og Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen fra Københavns Universitet holder oplag om hvorfor der på dansk er stor forskel mellem skrift- og talesproget fredag d.29.april kl.16.00-18.00.
Så sæt kryds i kalenderen og tilmeld jer gerne på mail kontakt@verdenskvinder.dk

maj 152013
 

Vi inviterer alle interesserede til en præsentation af vores brochure ”Vejledning til det danske arbejdsmarked”. I brochuren har vi samlet 12 succeshistorier om hvordan veluddannede indvandrere fra de tidligere sovjetiske republikker har fået job på det danske arbejdsmarked. Jobs, som passer til deres ressourcer, deres kvalifikationer og deres ønsker.
Brochurens fortællere deler deres tips om, hvordan man opfører sig til jobsamtalen og hvad man kan gøre for at gøre indtryk på arbejdsgiveren, hvordan man skriver en ansøgning ved at fremhæve sine stærke sider og nedtone sine svagheder, hvordan man indgår i relevante netværk i et nyt land, hvorfor man er nødt til at tage ulønnet praktik og hvordan man finder en relevant praktikplads, hvad job med løntilskud er for noget, og hvilke fordele det kan give.
Brochuren er målrettet nytilkomne indvandrere og har formål til at hjælpe dem med at komme hurtigt ind på det danske arbejdsmarked.
Præsentationen holdes d.30.maj kl.17.00-19.00 i Russisk Center for videnskab og kultur i Danmark.
Foreningen ”Verdens kvinder i Danmark” takker vores søstre fra Zonta, som støtter os økonomisk med brochuren. Læs brochuren her (kun på russisk).

jan 042013
 

Der er mange som er interesseret i vores projekt “Den dygtige mandag”. Se vores program for vinteren/foråret 2013:

D. 14.januar: Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked

D.28. januar: Tøj og identitet

D.4.februar: Hvorfor skal man være medlem af en fagforening?

D.11. februar: Hvordan kan feminisme hjælpe med at løse hverdagsproblemer?

D. 25.februar: Hvordan bruger vi det danske sundhedssystem?

D. 4. marts: Dansk pædagogik i daginstitutioner og skoler: hvad er meningen?

Følg eventuelle ændringer i programmet på www.verdenskvinder.dk eller Facebook (https://www.facebook.com/groups/verdenskvinder/)

Alle møder finder sted mandage kl.17-19.00 i VerdensKulturCentrer på Nørre Alle 7 lokale 303.

Møderne er åbne for alle, uanset om man er medlem af foreningen eller ej, mand eller kvinde.

Hvis du synes at det lyder interessant for dig at deltage, så send en besked på kontakt@verdenskvinder.dk

Projektet ”Den dygtige mandag med Verdens kvinder” er støttet af  Rabarberlandet.

apr 112011
 

Vi vil gerne fortælle mere præcist, hvad vores mentorprojekt handler om. Verdens kvinder i Danmarks mentorprojekt startede i 2010 i samarbejde med foreningen Nydansker. Denne organisation har rekrutteret mentorer inden for en række virksomheder, for ledige medlemmer af fores forening. Mentorerne har afsat et par timer om måneden for at hjælpe deres mentee. De gør det i arbejdstiden, som Corporate Volunteering  og får løn for det. Deres opgaver er at hjælpe nykomne til Danmark med at finde uddannelse, praktik eller job. De hjælper ikke med karriererådgivning!

Projektet kører 6 måneder og bagefter vil det blive vurderet og eventuelt fortsat. Vi har allerede en liste over mentee, deres CV’er og profiler og der arbejdes på at lave match. På nuværende tidspunkt kan vi derfor desværre ikke invitere nye medlemmer ind i projektet.

Vi gør det på frivillig basis, projektkoordinator fra vores side er Karlygash Andersen, som man kan stille spørgsmål til. I foreningen Nydansker er der en medarbejder der styrer projektet.

mar 272011
 

Mange medlemmer af ”Verdens kvinder i Danmark” er kvinder, der er kommet til Danmark fra de tidligere sovjetiske republikker. Alle har gode uddannelser fra hjemlandet, en stor motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og de deltager aktivt i foreningslivet. ”Verdens kvinder i Danmark” rummer kvinder med mange forskellige kvalifikationer. En del af medlemmerne arbejder indenfor deres faglige felt, mens andre er beskæftigede i jobs, hvor de i virkeligheden er overkvalificerede. Vi har også medlemmer som er lige kommet til Danmark og som er aktivt jobsøgende. For at hjælpe vores medlemmer med at få viden afholdt foreningen en temadag d. 22. marts 2011 om, hvordan og hvor veluddannede indvandrere fra de tidligere sovjetiske republikker, kan få job. Mange deltagerne delte deres bekymringer over, at det er svært at få relevant hjælp fra jobcentre mm. fordi jobkonsulenterne ikke er parate til at arbejde med veluddannede nydanskere, som vil gerne bruge deres faglige og personlige kvalifikationer indenfor de fag de har uddannet sig til.

På mødet  der præsenterede forskellige muligheder for at finde job på det danske arbejdsmarked, med fokus på indvandrere fra de tidligere sovjetrepublikker, hørte vi 10 succeshistorier: en gymnasielærer, en bankansat, en konsulent i Gladsaxe kommune, en bogholder, en sproglærer, en rejsearrangør, en sekretær for et politisk parti i folketinget, en laborant på universitetet, en socialrådgiver og en projektleder i kulturhus i Københavns Kommune.

Blandt talerne var flere tidligere lærere i russisk sprog fra Lvov, Jambul og Moskva. Der var kandidater fra det matematiske fakultet på Moskvas Statsuniversitet, det historiske fakultet i Kasakstans- og Petrozavodsks Statsuniversitet. Der var en ingeniør fra den kemiske industri i St. Petersborg, en embedslæge fra Minsk og en ergoterapeut fra Baku. Alle af dem har fundet et arbejde i Danmark, som de er glade for, fordi arbejdet giver dem mulighed for at realisere sig selv professionelt.Uddannelsen taget i hjemlandet har ikke umiddelbart kunne bruges i Danmark. Derfor har de fleste været nødt til at tage job i anden branche. Nogen har skullet gennemføre nye uddannelser i det danske uddannelsessystem. Der var forskellige veje ind på det danske arbejdsmarked. Nogen så en jobannonce på internettet, nogen i gratisaviser, nogen har fået et tip fra ven, nogen fik et forslag fra en nabo, en person fik en invitation til en samtale ved at sætte sit CV på nettet, nogen sendte en uopfordret ansøgning til forskellige virksomheder og nogen fik job igennem netværk.

Talerne delte deres tips om, hvordan man opfører sig til jobsamtalen og hvad man kan gøre for at gøre indtryk på arbejdsgiveren, hvordan man skriver en ansøgning ved at fremhæve sine stærke sider og nedtone sine svagheder, hvordan man indgår i relevante netværk i et nyt land, hvorfor man er nødt til at tage ulønnet praktik og hvordan man finder en relevant praktikplads, hvad job med løntilskud er for noget, og hvilke fordele det kan give.
Alle disse og andre “små” hemmeligheder fra diverse kilder, vil vi opsummere i den brochure vi nu arbejder aktivt på at finde sponsorer til udgivelsen af.