Medlemmer af Verdens kvinder i Danmark bidrager gerne som oplægsholdere og eksperter inden for vores faglige eksperticer.

 • ”Jobsøgning og jobsamtaler med etniske minoriteter”. Kursus byggende på en indvandrerkvindes erfaring.
 • ”Indvandrerkvinder og privat økonomi”. Workshops – med information om din lønseddel, pension, forsikring og offentlige ydelser.
 • ”Mangfoldighed i spil. De uskrevne regler på det danske arbejdsmarked” Workshops for nydanskere i virksomheder og institutioner. ”Mangfoldighed i spil” er et værktøj, der giver deltagerne en følelsesmæssig oplevelse og en mulighed for at tænke over – og reagere på de uskrevne regler, normer, kulturel mangfoldighed og diskrimination, som findes på arbejdspladsen og andre steder i det offentlige liv.
 • ”Anerkendende kommunikation – Nydanskeres kommunikationsproblemer” Kursusforløb, debatarrangement og rådgivning for foreninger og virksomheder.
 • ”Kulturforskelle og Kulturformidling med indvandrerbriller” Kursusforløb, fyraftensmøde. Oplæg baseret på eksempler fra autokratiske lande.
 • ”Dit netværk – din sociale bagage” Oplæg for nydanske kvinder om hvordan nykomne kan skabe netværk i deres nye land.
 • “Mentorordninger” – Oplæg, vejledning og sparring
 • Foreningsudvikling fra nul til I står på banen” Rådgivning og vejledning.
 • ”Det forbistrede sprog – det danske sprog som barriere for udvikling” Oplæg og debat

Oplægsholdere: Alma Bekturganova Andersen, Lena Boel.  Kontakt: kontakt@verdenskvinder.dk Honorar og dækning af udgifter aftales individuelt, med udgangspunkt i DM’s takster.


Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv gerne nedenfor eller på mail.


  [recaptcha]

  1 kommentar

  1. Very interesting! Your organization does very usefull work for women and not only for women-immigrants.
   Integration – is a process of two sides. And participants of that process are local women and women-immigrants. And all women will win if the process are successfull.

   I liked your site as well – it is very easy to go though it.

  Comments are closed.