Medlemmerne af Verdens kvinder i Danmark Lena Boel, Polina Ottesen, Tatiana Sydorova, Tanja Bushmeleva, Suriya Ponzani, Marina Pedersen, Kozetta Katerina Tønder, Karlygash Amandosova deltog meget aktivt i mødet med Henrik Dam Kristensen, som er folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Han er integrationsordfører i partiet og fhv. minister. Mødet fandt sted den 18. januar 2011LÆS MERE

Det var det første kaffemøde i projektet ”Med venlig hilsen – fra Nørrebros kvinder til Folketinget”, hvor ”Verdens kvinder i Danmark” er samarbejdspartner med Etniske Minoritetskvinders Råd. Mødet fandt sted den 13.december 2010, hvor kvinderne havde diskuteret tre punkter med gæst:1. Gebyr for tolkebistand fra personer, der har boet her iLÆS MERE

Det er mere 5 år siden at foreningen ”Verdens kvinder i Danmark” blev dannet. Det forløber udmærket. Vi har arrangeret udstillinger, temamøder, debatter og meget mere. Vi har oparbejdet stor erfaring og vi bør overveje og reflektere over, hvordan vi kan gøre bruge vores erfaringer nyttigt, og dermed komme videre.LÆS MERE

I Orangeriet i De Gamles By på Nørrebro holdt foreningen d. 3.december 2010 et julearrangement med musik og fællesspisning. Det hyggelige sted bruges tit og er en del af et større projekt ”Terapihave i stressbehandling” under Miljøpunkt Nørrebro. Naturens farver, lugte, lyde, og følesansen virker bedst sammen mod stress, somLÆS MERE

Foreningen ”Verdens kvinder i Danmark” i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejder  tilbød i november 2010 tre workshops for indvandrerkvinder ”Musik og livsglad” med fokus på forebyggelse af stress og depression. Igennem dansen med masse af rytmisk glæde og musik bl.a. latin-mix, klassisk musik, egyptiske trommer og tango blevLÆS MERE

Foreningen Verdens kvinder i Danmark i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejdertilbød i oktober 2010    2 workshops om ”Præsentationsteknik” for indvandrer kvinder med fokus på at øge gennemslagskraft, selvsikkerhed og tro på egne kræfter. Gennem øvelser og feedback blev kvinderne bevidstgjort om egne styrker og svagheder og deLÆS MERE

I september 2010 har foreningen Verdens kvinder i Danmark sendt et brev til formanden for Folketingets Udlændinge- og integrationspolitiske udvalg, Karen Jespersen, hvor vi har beskrevet højtuddannede indvandreres sprogproblematik. Foreningen blev inviteret til udvalgets møde d. 23. november 2010, hvor foreningsmedlemmerne Karlygash Amandossova, Lena Boel, Polina Ottesen, Tatiana Sydorova, Suriya Ponzani, MarinaLÆS MERE

Talskvinde for foreningen Alma Bekturganova Andersen deltog i stormødet den 27. september 2010 i Korsgadehallen på Nørrebro, hvor det var muligt at blande sig i, hvordan den nye københavnske integrationspolitik skal se ud. Her har hun præsenteret foreningens kommentarer og forslag.LÆS MERE

Forkvinde Karlygash Amandosova og talskvinde for foreningen Alma Bekturganova Andersen deltog d.16.september 2010 i møde med integrationsordfører for SF Astrid Krag, der hun besøgte VerdensKulturCentrets sprogcafé. De diskuterede det spørgsmål som foreningen har rejst om sprogproblemet som specifik barriere for integration og etnisk ligestilling.LÆS MERE

Foreningen Verdens kvinder i Danmark var en blandt de mere end 50 frivillige foreninger der d. 27. august 2010 deltog i Københavns Internationale dag. Nørrebrogade blev lukket for trafik for at københavnere og turister kunne opleve hele verden i hjertet af København. Foreningsmedlemmerne Tatiana Bushmeleva, Güllü Djangirova, Anna Axelsen, LenaLÆS MERE