I Orangeriet i De Gamles By på Nørrebro holdt foreningen d. 3.december 2010 et julearrangement med musik og fællesspisning. Det hyggelige sted bruges tit og er en del af et større projekt ”Terapihave i stressbehandling” under Miljøpunkt Nørrebro. Naturens farver, lugte, lyde, og følesansen virker bedst sammen mod stress, somLÆS MERE

Foreningen ”Verdens kvinder i Danmark” i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejder  tilbød i november 2010 tre workshops for indvandrerkvinder ”Musik og livsglad” med fokus på forebyggelse af stress og depression. Igennem dansen med masse af rytmisk glæde og musik bl.a. latin-mix, klassisk musik, egyptiske trommer og tango blevLÆS MERE

Foreningen Verdens kvinder i Danmark i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejdertilbød i oktober 2010    2 workshops om ”Præsentationsteknik” for indvandrer kvinder med fokus på at øge gennemslagskraft, selvsikkerhed og tro på egne kræfter. Gennem øvelser og feedback blev kvinderne bevidstgjort om egne styrker og svagheder og deLÆS MERE

I september 2010 har foreningen Verdens kvinder i Danmark sendt et brev til formanden for Folketingets Udlændinge- og integrationspolitiske udvalg, Karen Jespersen, hvor vi har beskrevet højtuddannede indvandreres sprogproblematik. Foreningen blev inviteret til udvalgets møde d. 23. november 2010, hvor foreningsmedlemmerne Karlygash Amandossova, Lena Boel, Polina Ottesen, Tatiana Sydorova, Suriya Ponzani, MarinaLÆS MERE

Talskvinde for foreningen Alma Bekturganova Andersen deltog i stormødet den 27. september 2010 i Korsgadehallen på Nørrebro, hvor det var muligt at blande sig i, hvordan den nye københavnske integrationspolitik skal se ud. Her har hun præsenteret foreningens kommentarer og forslag.LÆS MERE

Forkvinde Karlygash Amandosova og talskvinde for foreningen Alma Bekturganova Andersen deltog d.16.september 2010 i møde med integrationsordfører for SF Astrid Krag, der hun besøgte VerdensKulturCentrets sprogcafé. De diskuterede det spørgsmål som foreningen har rejst om sprogproblemet som specifik barriere for integration og etnisk ligestilling.LÆS MERE

Foreningen Verdens kvinder i Danmark var en blandt de mere end 50 frivillige foreninger der d. 27. august 2010 deltog i Københavns Internationale dag. Nørrebrogade blev lukket for trafik for at københavnere og turister kunne opleve hele verden i hjertet af København. Foreningsmedlemmerne Tatiana Bushmeleva, Güllü Djangirova, Anna Axelsen, LenaLÆS MERE

To dage i juni 2010 havde vi delegation fra Petrozavodsk (Karelen, Rusland), som ville udveksle deres erfaringer omkring integrations problematikker. De repræsenterede en gruppe litauere i Rusland. Så VKiD har arrangeret møder og aktiviteter for dem: Møde med ”danske” litauere, ekskursion på litauisk i Folketinget, workshop med konsulent fra TaskForceLÆS MERE

VKiD deltog sammen med 13 andre kvindeforeninger i fotokonkurrencen ”Min elskede forening”, som blev arrangeret i 2010. Formålet med projektet var at formidle billedet af indvandrerkvinder i kraft af deres rolle som frivillige i foreninger og dermed som en aktiv del af det danske samfund. Vi sendte en lille fotoserieLÆS MERE

I 2009 blev ”Verdens kvinder i Danmark” repræsentant Alma Bekturganova Andersen valget som første forkvinde for nydannet paraplyorganisation Etniske Minoritetskvinders Råd. Man kan læse hendes artikler, interview og læsebreve her.LÆS MERE