Vores forening har taget initiativ til at danne et netværk med tre andre minoritetsforeninger for at fokusere på det fælles tema ”Identitetsdannelse med benene i flere kulturer”. Vi har mødtes fire gange i løbet af året og har diskuteret følgende emner: unge, forældrerollen, ensomme gamle og ressourcestærke kvinder. Netværksmøderne blevLÆS MERE