Stilkonkurrence ” ”Et sprog er godt, men to er bedre”

Russisk Center for Videnskab og Kultur (RCVK), International Families Club (IFC), forening “Verdens kvinder I Danmark” og forening ”Rusmam” (København) inviterer hermed til en stilkonkurrence ”Et sprog er godt, men to er bedre” i forbindelse med fejringen af Modersmålsdagen.

Festivalens formål er

–        understøttelse af flersprogede familier i deres arbejde på at styrke børns modersmål

–        understøttelse og udvikling af flersprogethed og samarbejde på dette område i Danmark

–        dannelse af et positivt billede af tosprogethed med eksempel i russisk-dansk tosprogethed.

Konkurrencedeltagerne er tosprogede børn mellem 5 og 18 år. Der dannes 3 alderskategorier: 1) fra 6 til 8 år, 2) 9-12 3) 13-18 år, samt to særlige kategorier 4) familiestil (for familier med børn under 6 år), 5) kursister fra ”russisk som fremmed sprog”.

Stilene skal fremsendes til mailadresse: ruscenter@mail.dk med bemærkning “Stilkonkurrence” inden den 06. feburar 2013.

Stilene afleveres på to sprog: på russisk og på dansk. Forældre er velkomne til at hjælpe børnene og derfor bedømmes stilene ikke ud fra mangler og grammatiske fejl, men i forhold til stilens indhold og argumentation.

Stilene kan være 1-2 sider lange. Der skal desuden fremsendes en ekstra side med oplysningerne om:

  1. navnet på barnet, som har skrevet stilen
  2. Skolens navn og evt. navnet på russisk klub/skole
  3. Alder
  4. Kontaktadresse
  5. Telefonnummer
  6. Hvor barnet lærer russisk

Konkurrencen afvikles i periode fra den 19 januar til 16 februar 2013 og deltagerne og vinderne bliver hædret på Festivalen for dansk-russisk sproglighed ”Under den samme himmel”, som finder sted den 16.03.2013 i den store sal i Islands Brygge Kulturhus.

Organisationsgruppes adresse er Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1552, Kobenhavn, Danmark, tlf.33158333.

Informationen om konkurrencen kan findes på

RCVK i Danmark  –   www.ruscenter.dk;

Russisk kooperation i Danmark  – www.rs.gov.ru ;

«International Families Club»   – http://5plus.uround.com/

«Verdens kvinder i Danmark»  – http://verdenskvinder.dk ;

”Rusmam” – http://rusmam.dk .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *