Kaffemøde med integrationsordfører for Socialdemokraterne Henrik Dam Kristensen

Medlemmerne af Verdens kvinder i Danmark Lena Boel, Polina Ottesen, Tatiana Sydorova, Tanja Bushmeleva, Suriya Ponzani, Marina Pedersen, Kozetta Katerina Tønder, Karlygash Amandosova deltog meget aktivt i mødet med Henrik Dam Kristensen, som er folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Han er integrationsordfører i partiet og fhv. minister. Mødet fandt sted den 18. januar 2011 i VerdensKulturCentret på Nørrebro i forbindelse med projektet ”Med venlig hilsen – fra Nørrebros kvinder til Folketinget”, som foreningen gennemfører i samarbejde med Etniske Minoritetskvinders Råd.Der var tre punkter på programmet:1. Hvad betyder integration for Socialdemokratiet?2. Hvorfor er Socialdemokratiet initiativløst, når det kommer til indvandrepolitik? 3. Diskussion om Socialdemokratiets forslag om pointsystem.Mht. punkt 1 blev Henrik Dam Kristensen bedt om, at forklare nærmere betydningen af integration for Socialdemokratiet. Han indledte samtale med at sige, at ” et ønske om at blive en del af samfundet er det vigtigste”. Endvidere mente han at en af de ting, som var af yderst betydning for integration, var at indvandrere lærer det danske sprog. Det er nemlig betydningsvis mere vanskelig at blive en del af samfundet uden at man taler sproget. Man skal også være indstillet på de danske værdier, som demokratiet, ytringsfrihed, ligestilling, skole – hjem samarbejde, foreningslivet osv.  Nytilkomne skal også bidrage til det danske samfund gennem uddannelse eller arbejde, og på den måde får en chance til at lære sprog på flere måder, dvs. på skolebænken og fagligt sprog med ”gammeldags” danskere. Han sagde også at han var klar over at det danske uddannelses system også skal indstilles og justeres lidt i forhold til indvandrere.  Der er nemlig mange mennesker, der kommer med forskellige slags uddannelser fra deres respektive lande, som de ikke rigtigt kan bruge i Danmark. En af løsningerne for det problem med udenlandske diplomer kunne være merit, foreslog vores gæst.Kvinderne var ikke helt tilfredse med Henriks svar og deres kritik var, at samfundet giver alle de lavtlønnede jobs til indvandrere, såsom pædagog, sygeplejerske eller tømrer.  Henrik mente dog selv, at det var paradoksalt, at Danmark efterspørger akademiske uddannelser, men udnytter ikke de ressourcer, der allerede er her i landet. Som noget positivt i dansk integrationspolitik fremhævede en af kvinderne Integrations- oplæringsstillinger (IOS), men desværre glæder det ikke i hele landet, men kun i få kommuner.Mht. punkt 2, sagde Dam Kristensen at han var klar over at Socialdemokratiets indvandrepolitik i 90erne har slået fejl og at partiet tager det fulde ansvar for det. Efter han blev spurgt om det var årsagen for deres mere tilbageholdende rolle i indvandrepolitik i dag, sagde han at han ikke var enig i, at S ikke havde betydningsfulde rolle i indvandrepolitik i dag. Han mente nemlig at de arbejder meget aktiv på det.  De har mange forskellige initiativer, især i forhold til familiesammenføring og uddannelse, men han sagde også at de måske ikke får så meget plads i medierne som, for eksempel DF, fordi de fokuserer mere på det positive, og ikke så meget på problemer og skandaler.I forhold til punkt 3 forklarede Dam Kristensen mere om Socialdemokratiets forslag til pointsystem med fokus på familiesammenføring. Deres forslag går nemlig ud på at man skal opfylde 2 ud af 5 krav, som er meget mere realistiske end de regler som er inkluderet i den aktuelle forslag fra regeringen. De går heller ikke så meget op i at man skal være højtuddannet for at have mulighed for at komme i Danmark, men man lægger vægt på at man har beskæftiget sig med arbejde (uanset om man er håndværker eller akademiker) og at man har været aktiv i sit eget samfund. Fra publikum kunne vi høre meninger som, at ”nuværende krav til permanent opholdstilladelse er helt umulige at opnå”!Foreningen takker Henrik Dam Kristensen for et hyggeligt og konstruktivt kaffemøde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *