Den dygtige mandag: efteråret 2014

Vi begynder igen at afholde Den Dygtige Mandag, og udvælger emner, som hjælper os til bedre at forstå, hvordan livet i Danmark er organiseret. Deltagelse i møderne er ikke kun relevant for dem, der er kommet hertil for nylig, men også i mindst lige så høj grad for dem, der allerede har boet her nogen tid. Muligvis har de allerede personligt oplevet, hvordan manglende forståelse af danskernes tankegang, og af hvordan de organiserer deres arbejds- og privatliv, har afgørende indflydelse på, hvor succesfulde ens anstrengelser for at falde til i Danmark bliver. Hvilke emner kan det være? Det kunne eksempelvis være, hvordan man får job i sociale boligforeninger og hvad det indebærer; hvordan definerer danskerne lederskab; igen igen feminisme; hvad vil det sige at være forældre i Danmark; hvad er folkeoplysning og højskoler: Hvad er det vi har så svært ved at forstå i det fænomen?

Vi regner også med, at I selv foreslår emner, som interesserer jer, og som I kunne tænke jer at gå i dybden med eller bare stifte bekendtskab med.

Vi har planlagt to Dygtige Mandage endnu:

D. 22. september: Den dygtige mandag med Maria Sadd om familieret.

Maria er uddannet Cand. jur. ved Københavns Universitet i 2008, og advokatfuldmægtig siden august 2009; medlem af Integrationsråd Frederiksberg siden 2014.

Maria deltager aktivt i flere foreninger for etniske minoriteter, og i sit daglige virke løser hun, som advokatfuldmægtig, opgaver for folk med anden etnisk baggrund næsten hver dag. Hun kender vores behov og brænder derfor for at fremme etnisk ligestilling effektivt.

På vores møde vil hun fortælle om familieret, navnlig forældremyndighedssager, børnebidrag, bopæl og rettigheder for samvær, skilsmisse og formuedeling samt international familieret. Hvad der er op og ned i reglerne, samt hvordan de bruges i praksis.

D.6.oktober: Den dygtige mandag med Annelise Rasmussen om folkeoplysning.

  Annelise havde ligestilling og mangfoldighed som arbejdsområder i Danmarks Stærkeste Fagforening 3F i mange år. Hun er lige gået på pension og har fået tid til at være frivillig i vores forening.

Enhver som har lært dansk i en sprogskole, har hørt om folkeoplysning, højskole og Grundtvig. Men tør vi tro på, at vi er klar til den danske tradition for den sociale dialog, demokrati og folkeoplysning? Kan vi forstå, at den glimrende danske tradition for at myndiggøre det enkelte menneske og lade det bruge sin egen forstand og dømmekraft, i stedet for på umyndiggørende vis at lade sig lede af andres, har rødder til den danske tradition for folkeoplysning?  Med Grundtvigs tanker om folkelighed følger en tankegang og et sprogligt univers, hvor tiltroen til det levende ord, værdien af at lære for livet og via samtalen, stadig har stærke rødder. Denne ‘ folkelige kultur’ eller folkelige vidensform hænger også sammen med middelklassens værdiers generelle dominans og er langt fra de autokratiske kulturer, som flere af vores medlemmer kommer fra.

Mødet er åbent for alle uanset om man er medlem af foreningen eller ej, mand eller kvinde. Man skal ikke specielt tilmelde sig. Men foreningen vil oprette en begivenhed på Facebook hver gang og det vil være dejligt at man tilmelder sig. Det er vigtigt for arrangøren ved hvor mange mennesker der vil deltage.

D. 10.november:   Den dygtige mandag med Vanessa De Oliveira Stephensen om politisk tilgang i det danske samfund

Vanessa vil fortælle om hvilke fordele hun ser der er ved at være aktiv i politik i Danmark for en indvandrerkvinder. Hvilke udfordringer man konfronteres med. Hvilke resultater man kan opnå i sin karriere og i sine relationer med danskere ved at være aktiv i politik.  Personlig politisk holdning og indvandreres positionering som ressourcestærke, der kan bidrage til at skabe vækst.

Vanessa de Oliveira Stephensen er medlem af Det konservative Folkeparti, direktør hos interesseorganisation for højuddannede udlændinge Novum.

1 kommentar

  1. Буду стараться ходить, но с опозданием минут на 40.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *