Vi er ikke en homogen masse

Et af vores favorit projekter – Indvandrerkvinder, som vil stemme! – er nu slut. Vi har mødtes med kvindelige partimedlemmer med etnisk minoritets baggrund fra næsten alle de politiske partier, som er repræsenteret i Københavns borgerrepræsentation. Vi kunne ikke arrangere et møde med en repræsentant fra Dansk Folkeparti: – Vi har ingen kvindelige medlemmer med etnisk baggrund – som det hedder i svaret fra DF’s lokale partiafdeling.

Det var mange lærerige aftner, hvor vi fik mulighed for at mødes med forskellige aktive kvinder, som har forskellige ambitioner, forestillinger om hvordan partierne skal fungere og hvem og hvad skal være i partiernes fokus. Vi har mødtes med én, som gerne vil stille op til Folketinget i fremtiden, og med én, som overvejede at forlade sit parti. Vi har hørt én mening – at solidaritet er et gammelt autokratisk udtryk – og en anden mening – at solidaritet betyder at man vil hjælpe hinanden i alle væsentlige situationer i livet. Vi har fundet ud af at alle partier gerne vil have en skattereform, men de har meget forskellige syn på hvordan og hvem der skal yde mere – eller mindre. Men fælles for alle vores gæster er, at de har sat fokus på hvorfor det er vigtigt med kvinder i politik. Vi var også enige om at vi skal bruge vores stemmeret og at det er vigtigt at stemme på et kvalificeret grundlag. Vi indvandrerkvinder vil, kan  og skal styrke det lokale demokrati.

Som afslutningsgave fra projektet har vi udarbejdet et informationshæfte, hvor alle vores gæster får lejlighed til at komme med deres budskab om – Hvorfor det er vigtigt at være aktiv i samfundet. De forskellige budskaber supplerer hinanden og skaber et bredt billede af, hvordan vi kan bidrage til samfundets udvikling. Vi håber også at vi visuelt kan nedbryde stereotypen om indvandrekvinder, som en homogen masse.

Her kan du se og printe informationshæftet. Er du interesseret i at få det tilsendt til dig eller din forening, kan også sender besked til os på kontakt@verdenskvinder.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *