Vi har fået den ide at skabe vores eget bibliotek, hvor vi kan udveksle de bøger, som vi har læst og som kan være af interesse for andre. Vi har derfor dannet en Udvekslingsfond, hvor alle interesserede kan bidrage med bøger el.lign. Foreningen har også informations- og ekspertlitteratur, som viLÆS MERE