SLAG TIL SELVVÆRDET?

Slag til Selvværdet er et fotoprojekt, som foreningens medlem Claudia Adeath står for. Hun giver stemme til indvandrerkvinder, som har boet i Danmark i flere år og har været i berøring med det danske arbejdsmarked. Igennem deres fortællinger vil Claudia og Verdens kvinder i Danmark ved brug af både billeder og tekst vise, hvordan kvinders selvværd kan blive ramt af kultursammenstød.
Disse kvinder er højtuddannede og har arbejdsmæssigerfaring fra deres eget land. Ikke desto mindre må de alle i en eller anden grad kæmpe på arbejdsmarkedet i Danmark. Fordi deres studier og erfaring ikke bliver anerkendt. Fordi de stadig ikke føler sig helt hjemmevante i det danske sprog og har svært ved at udtrykke sig fyldestgørende. Eller blot fordi deres accent skaber en forståelsesmæssig barriere.
Dette fotoessay er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål, som alle tager udgangspunkt i det professionelle område:
1. Hvad følte du, da du først kom til Danmark? 2. Hvordan var dine følelser, da du blev konfronteret på arbejdsmarkedet? 3. Hvordan så du dig selv i det øjeblik? 4. Hvordan ser du dig selv med hensyn til din professionelle fremtid?
Claudia bad kvinderne svare ikke blot med ord, men med deres kropssprog, deres ansigt, deres egne udtryk. Resultatet blev fire portrætter af hver kvinde, som alle udtrykker noget forskelligt. De deltagende kvinder kommer fra forskellige kulturelle baggrunde, men de bliver forenet af det samme dilemma: Hvordan bryder jeg stigmatiseringen og bliver anerkendt som professionel med mulighed for et godt og relevant job i Danmark.
Hendes idé med dette fotoessay er at vise indvandrerkvinder i deres bedste alder når det kommer til både livs- og arbejdsmæssig erfaring, energi og produktivitet. Deres forskellige kulturelle baggrunde burde også være en force i hendes øjne, da de er i stand til at biddrage med nye ideer og måder at arbejde på, og berige så mange områder, især indenfor det kreative.
Hun vil samtidig også vise hvor forskellige vi indvandrerkvinder i Danmark er – til forskel fra det ensartede billede der bliver malet af os i medierne og af politikerne. Claudia håber også at disse stærke kvinder og deres historier kan virke inspirerende på andre kvinder ude på det danske arbejdsmarked, for selvom slag til selvværdet kan bryde en ned kan det også være med til at styrke en.

Alle billederne af projektdeltagerne og deres historier kan man læse på vores Facebookside

Læs også om Claudias projekt  her .

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *