”Når jeg bliver gammel”

Næsten 30 ensomme ældre flygtninge og indvandrere har fået besøgt af vores frivillige i projektet Besøg på Modersmål. For at forberede vores frivillige til deres opgave og uddanne de frivillige indvandrere til at blive etniske besøgsvenner, arrangerer vi undervisning, kurser og netværksmøder. Fredag d. 14. august har vi arrangeret et netværksmøde i Moesgaard Museum, hvor vi har først fik set udstillingen Når Jeg Bliver Gammel”.

Udstillingen udforsker begrebet alderdom fem forskellige steder i verden, og er et tværfagligt projekt, der bringer filosofi, kunst og antropologi i dialog. Vi har inviteret Tove Nyholm, som står for udstillingen, til at facilitere en fælles snak og udfordre vores besøgsvenner med nye perspektiver på alderdom. Formålet med vores udflugt var at styrke fællesskabet mellem besøgsvennerne, og at trække relevant faglig viden ind for at understøtte besøgsvennerne. Sammen med Tove Nyholm har vores hold reflekteret over: ”Hvordan stræber mennesker, der lever under udfordrende levevilkår, efter at opnå det gode liv i alderdommen”?
En vigtig del af udflugten var også den gode snak under turen i bussen. Hver deltager har haft mulighed for at præsentere sig til andre, og fortælle om sine erfaringer med projektet og livet i Danmark.

Vi er mest aktive på Nørrebro, hvor vores frivillige besøger deres besøgsværter på Sølund og Aftensol plejehjemmene. Besøgsvennerne har også besøgsværter i Mjølnerparken og andre boligforeninger på Nørrebro. Vi er meget taknemmelige til Nørrebro Lokaludvalg for, at det var muligt at arrangere vores studietur. #modensomhed #besøgpåmodersmål #frivillighed

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.