Mød en aktiv indvandrerkvinde – i Det Konservative Folkeparti

 Vanessa de Oliveira Stephensen blev medlem af Det konservative Folkeparti, da hun synes de har de samme værdier som hun selv og hun finder det vigtigt at man har en holdning og forsøger at forstå det danske system og dets værdier. Hun har oplevet sit parti som meget imødekommende og har derigennem opnået kontakt til at stort netværk.

De Konservatives værdier er:

Frihed og ansvar, hvilket betyder, at alle skal have en personlig frihed, men også tage ansvar for deres handlinger og de stærke skal hjælpe de svage og yde noget for svage grupper også i det store fællesskab som eksempelvis alle skal have mulighed for en god undervisning, men på arbejdsmarkedet skal man også have muligheden for at tjene mere når man for eksempel har taget en længerevarende uddannelse.

Spørgsmål:

 De Konservatives vigtigste værdier er frihed og at de stærke hjælper de svage, men hvis de stærke ikke ønsker at hjælpe hvad så?

Så er de ikke konservativ i deres værdier, svarede Vanessa.

 Alle partier siger vi skal hjælpe de svage, så hvor er forskellen?

De konservative er lidt mere kapitalistisk, på den måde, at man skal have mere når man har større uddannelse og det er modsat de socialistiske lighedsværdier, men disse værdier ligner jo hinanden, hvilket deltagerne havde delte meninger om.

 Omkring skattepolitikken, så er Danmark i krise og vi skal have skattelettelser som almindelige lønmodtagere kan mærke, det giver flere penge til forbrug og aktiverer dermed økonomien, så vi kan bruge penge på de svage og derudover også undgå tab af virksomheder, som flytter på grund af det høje skattetryk, hvilket så medvirket til både færre arbejdstagere og manglende konkurrence-dygtighed. Det er vores eneste mulighed for at opretholde velfærden.

 Spørgsmål:

Vil færre skattekroner ikke give ringere mulighed for at hjælpe de svage?

 Nej, der vil komme flere penge ind ved aktivering af økonomien.

 Hvad med reglerne for arbejdskraft fra udlandet?

 Reglerne for udlændinge er ikke ændret, men det er i gang for der skal åbnes mere ved at give visa til flere. Omkring udlændingepolitikken har der været interne problemer i partiet på grund af Dansk Folkepartis indflydelse og værdisæt som er modsat De Konservatives.

 Hvad med privatskoler, det giver ulighed når nogle sætter deres børn i privatskole og man ikke i stedet styrker folkeskolen?

 I socialismen har staten meget større indflydelse, mens De konservative går ind for privatisering, men i skolesystemet skal vi sørge for der ikke er ulighed, men alle har mulighed for at gå i privatskole, da der bliver givet tilskud til dette.

 Blandt Det Konservative Folkepartis mærkesager er udover frihed og uddannelse også reformer, bl.a. ved at velfærdsydelser skal være forbeholdt de der ikke kan selv. Der skal være frihed til at tjene penge og være uafhængig af samfundet, skoleelever skal belønnes for deres indsats mens de svage elever skal hjælpes eksempelvis via lektiecafeer, da det også giver en sammenhængskraft i samfundet.

 Spørgsmål:

Værdierne omkring skole og undervisning ligner socialistiske værdier, der er adopteret af De Konservative?

 Vanessa var ikke enig i dette synspunkt, men sagde at der er mere midtsøgende politik i dag, hvor Venstre eksempelvis er mere liberal i dag end De Konservative.

 Der blev spurgt om partiets holdning til flygtninge?

 Vi skal hjælpe flygtninge og de er for længe i asylcentrene, men det er ikke et fokusområde i partiet.

 De Konservatives struktur:

Der er en vælgerforening hvor hver kommune, hvor borgere i kommunen kan melde sig ind og være aktive.

Så er der kredsudvalg, hvor hver vælgerforening har en kandidat, hvor kredsen støtter kandidatur.

Vælgerforeningen vælger deres kandidater.

I storkredsen, som der er ti af fordelt over hele landet, samles vælgerforeninger. Via generalforsamlinger bliver kandidater her valgt videre til regionsråd og hovedbestyrelse.

Der er fem regioner samlet i 10 storkredse. Der er formandsmøder hvor alle formænd kommer og hovedbestyrelsesmøder, der bestemmer omkring politik og forretningsudvalg, der styrer økonomi samt landsråd, hvor man mødes og der er også en ungdomsorganisation Konservativ Ungdom (KU) der har en anden vælgerforening for unge.

  Vanessa fik mange danske stemmer ved kommunalvalget til byrådskandidat, men hun blev ikke valgt ind, hvilket ses i lyset af nogle økonomiske faktorer. Havde Vanessa haft 20 000 kr. havde det været nemmere at køre igennem, men det gav hende en stor erfaring.

 Spørgsmål:

Har indvandrerkvinder dårligere mulighed for at blive valgt når de ikke er født her?

Nej, men indvandrere mangler også netværk.

Der er førstegenerationsindvandrerkvinder i partiet Liberal Alliance og det bliver spændende at se hvordan det går med dem.

 Der blev talt om, hvorfor indvandrere ikke stemmer på indvandrere, måske fordi de mangler viden om disse politikeres mål eller man stemmer som de man omgås, men det er jo netop vores forenings mål at gøre noget ved det.

 Mange indvandrere siger de ikke interesser sig for politik, men det er noget man har med sig fra hjemlandet og man kender måske heller ikke det danske system, men problemet findes også hos danskerne, de diskuterer også hvem de skal stemme på.

 Sidst fortalte Vanessa om sit engagement i Novum, der hjælper ressourcestærke nydanskere i job. Man kan læse mere om Novum på: www.novum-net.dk

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *