Kaffemøde med medlem af Folketinget for Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen

Johanne Schmidt-NielsenDet var det tredje kaffemøde inden for projektet ”Med venlig hilsen – fra Nørrebros kvinder til Folketinget”, hvor ”Verdens kvinder i Danmark” er samarbejdspartner med Etniske Minoritetskvinders Råd. Denne gang bød vi velkommen til Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten. Et velbesøgt møde fandt sted den 28. februar 2011 i Verdens KulturCentret på Nørrebro.Johanne Schmidt-Nielsen er medlem af Folketinget for Enhedslisten. Hun er desuden ordfører for ligestilling, uddannelse, forskning, indfødsret, udlændinge og integration samt kirke.På dagsordenen til mødet var der tre punker: lovgivning og integration; religion og partiet; uddannelse og unge med anden etnisk baggrund; evt. spørgsmål og diskussion.Vi indledte debatten med at stille spørgsmålet om, hvordan Enhedslisten vil igennem lovgivning regulere indvandring og integration i landet, hvis de sammen med S og SF vinder næste valg. Johanne startede med at afklare partiets holdning til permanent opholdstilladelse. Hun understregede kraftigt, at Enhedslisten er imod nuværende pointsystem, da ”det er umuligt at opfylde nuværende krav”. Efter hendes mening skubber pointsystem folk ud af samfundet og det er farligt at gå den vej. Der kan også opstå pres fra arbejdsgiveres side, dvs. at man som arbejder bliver sårbar på arbejdsmarkedet, fordi man SKAL arbejde 2,5 år i træk. Sådan som Enhedslisten ser det, er det især indvandrerkvinder, der bliver ramt, selv om regeringen siger, at de vil hjælpe dem, mener Johanne ikke, at det er rigtigt. Tværtimod, ”det er et frygteligt system”, fremhævede hun og flere af de deltagende kvinder gav hende ret, da dette skaber usikkerhed hos en hel gruppe borgere.Den ting, vi snakkede om, var familiesammenføring. Enhedslisten går ind for, at alle har ret til kærlighed uden grænser. ”Det er en rettighed faktisk. At have lov til at finde kærlighed ude i verden og tage den med hjem til Danmark”, sagde Johanne og kvinderne var enige i det.Desværre er krisecentre fyldte med kvinder med anden etnisk baggrund et klart bevis. Derfor skal alle, som er fyldt 18 og opefter måtte vælge selv, hvem de vil gifte sig med. Selv om man bliver gift udenlands, kan man stadig blive og være dansk. Dansk – det er at være på mange måder.”Hvordan skaber man en god integration så? Hvad skal der til?”, kom der spørgsmålet fra publikum. Johanne var ikke i tvivl, hvilken vej vi i Danmark skal gå alle sammen – at tale imod fordomme og socialt arbejde.  I dagens Danmark er måske ikke så populært at tale imod fordomme om at indvandre, fordi det ikke skaber gode valgresultater og ikke giver flere stemmer. Trods det, mener Enhedslistens MF´er, at man skal tale imod dem!  Hun mener endvidere, at det er tåbeligt, at modersmålsundervisning er afskaffet. Vi i EMKR ville bakke hendes holdning op, da alle seriøse undersøgelser i verden bekræfter, jo bedre børn kan modersmål, jo bedre og hurtigere lærer de andet sprog.Det andet spørgsmål var om religion og partiet. Vi var nysgerrige og ville gerne vide, hvordan partiets grundlæggende holdninger til religion hang sammen med, at de opstillede en praktiserende troende person til folketingsvalg. Johanne indrømmede ærligt, at sidste valg var ”frygteligt”, da al opmærksomheden gik over til et tørklæde. Al diskussion handlede om tørklæde. Partiet var ikke klar over, at et tørklæde ville skabe så meget debat i medierne. VKO regering trækker ”indvandrerkort” for at skjule landets rigtige problemer, fik vi at vide af den unge MF´er, men derfor skal vi alle insistere på at ændre holdning til indvandrere i samfundet.Dog mener Johanne såsom partiet, at stat og kirke skal adskilles! Partiet er hverken for eller imod religion, og der er stor forskel på at være anti og areligiøs.Johanne Schmidt-Nielsen Alle der bor i Danmark betaler til kirke, og det er ikke i orden, da vi i landet har religionsfrihed. ”Plads til alle, der giver plads til alle”, er og skal være stadig aktuelt ifølge Enhedslisten.Vores afsluttende spørgsmål var i forbindelse med uddannelse og unge med anden etnisk baggrund. Dog ville vi også høre Johanne, hvordan hun som en ung dansk kvinde oplever Nørrebro. Vi kunne ikke lade være med at komme tættere på emne kriminalitet på Nørrebro og fik en fornuftig diskussion med Enhedslistens MF´er, som lyder til at forstå Nørrebrokvinders hverdag med alle de små og store problemer og glæder, livet i storbyen medbringer. Hun fortalte, at hun aldrig har været bange for at gå rundt på Nørrebro! Vi ved, at der er kriminalitet i bydelen, men Enhedslisten forslår, at man griber ind via forebyggelse, hvor politiet og socialt arbejde vil gå hånd i hånd. Et klart forslag kom i form af flere klubber, der vil holde åbent hele tiden (aften, ferie osv.) og mere uddannelse. Mere uddannelse betyder flere praktikpladser, som skal oprettes i samarbejdet mellem staten og private virksomheder.Til sidst var Johannes budskab: Hold fast ved at skubbe fordomme væk! Vi kan påvirke regeringen på forskellige måder, endelig bliv ved! Desværre er krisecentre, fyldte med kvinder med anden etnisk baggrund et klart bevis. Derfor skal alle, som er fyldt 18 og opefter måtte vælge selv, hvem de vil gifte sig med. Selv om man bliver gift udenlands, kan man stadig blive og være dansk. Dansk – det er at være på mange måder. Desværre er krisecentre, fyldte med kvinder med anden etnisk baggrund et klart bevis. Derfor skal alle, som er fyldt 18 og opefter måtte vælge selv, hvem de vil gifte sig med. Selv om man bliver gift udenlands, kan man stadig blive og være dansk. Dansk – det er at være på mange måder.

EMKR takker Johanne for en dejlig og konstruktiv aften og håber på, at se hende igen til en anden lige så herlig debat, hvor vi, kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk vil få mulighed for at blive hørt og set af de danske politiske aktører.

Polina Ottesen, Suriya Ponzani, Karlygash Amandosova, Inna Emman, Tanja Sydorova,Julia Zakharova deltog i mødet på foreningens vegne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *