Kaffemøde med medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre Marianne Jelved

Vi er her igen med et nyt referat fra det femte kaffemøde inden for projektet ”Med venlig hilsen – fra Nørrebros kvinder til Folketinget”, hvor Marianne Jelved (RV) gæstede os i starten af maj. Vi behøver ikke at bruge mange ord til at beskrive sådan en stor person som Marianne. Vil blot sige, at hun er nærmest en legende i dansk politik. Hun har været leder for Det Radikale Venstre i mange år og i dag er uddannelses- og integrationsordfører, hvis ”drivkraften i hendes politiske engagement er hendes overbevisning om, at vi kan forandre verden, så den bliver mere sikker og mere retfærdig for flere mennesker”.

Marianne Jelved, som sagt i begyndelsen, er en stor person i dansk politik og med hende kunne vi snakke om alle mere eller mindre spændende emner indenfor politik. Vi havde lige fra starten en opfattelse, at hun lyttede til os på en meget stille og rolig måde. Ingen stress. Det er en dejlig følelse for nydanske kvinder, at en respektfuld storhed som Marianne finder tid og vilje til at møde dem, der hvor de er. Vi fik udover de almindelige emner som partiets politik og budskaber, pointsystem og højtuddannede indvandrere på arbejdsmarkedet, snakket om, hvornår man er dansk, danskerne som den lykkeliste befolkning i verden, blokpolitikken, valg m.m. I de næste par afsnitter, kan du læse mere om det.

Kaffemøde blev åbnet med et spørgsmål om Radikales politik. Minoritetskvinderne kendte godt til fx Dansk folkepartis, Socialdemokraternes og Venstres politik, men de var ikke helt klare over, hvad og hvor de har Radikale. Marianne kunne godt se problemet og selv indrømmede, at partiet havde været dårlig til at formidle budskaberne, selv om det er et parti, der blev oprettet for 100 år siden og altid kæmpet for åbent land. Partiet har altid arbejdet internationalt, da fred og sikkerhed er vigtige ifølge deres principper. ”Mennesker skal kunne bevæge sig frit i verden. Unge skal rejse ud i verden, uddanne sig og blive klogere og forhåbentlig komme hjem igen”, forklarede Marianne Jelved nogle af grundtankerne i RV.

”Mennesket skal kunne klare sig selv”, er et andet meget tydeligt budskab fra RV, men det undrer både RV og os, at fx de fattigste og svageste i samfundet ikke stemmer på RV og mange oplever partiet som elitæres parti. Som et godt eksempel på, at RV også kæmper for de to nævnte grupper i samfundet er fleksjob, der er RV´s opfindelse.

Der skal fremhæves, at partiet går op i sociale relationer og uddannelse, og det er et væsentligt punkt på dets program. En af EMKR´s deltagere stillede et undrende spørgsmål om afskaffelse af skolepraktik. Marianne Jelved svarede, at ”der var kommet misbrug af skolepraktik, men vi fik skaffet flere praktikpladser, da man kan oprette praktikpladser efter behov.”

Minoritetskvinderne var nysgerrige om at høre Mariannes og RV´s holdning til fleksjob og efterløn. Svaret lød klart, at alternativet i forhold til fleksjob er førtidspension, dog er det bedre at få fleksjob end at gå på førtidspension at miste bl.a. det sociale liv. Med hensyn til efterløn mener RV, at der skal være mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet og partiet har en ordning, de kalder for en senior pension. EMKR´s kvinder spurgte Marianne for 117 gang, hvem de peger på som statsminister og hun svarede igen og igen Helle Thorning-Schmidt. RV er ikke altid enig med Socialdemokraterne, derfor kommer med forskellige spørgsmål til S, dog fastholder, at de peger på Thorning-Schmidt som statsminister.

For os var det usædvanligt at høre en dansk politiker sige, at det er vigtigt for Danmark, at der kommer flere og flere indvandrere set i perspektivet, at landet på et tidspunkt kommer til at mangle arbejdskraft, da der er flere og flere som går på pension, og færre og færre vil være til at tjene penge for Danmark så. Marianne kom med nogle positive eksempler såsom servicevirksomheden ISS og andre mindre firmaer i servicebranchen, der helt eller delvist er afhængige af indvandres ressourcer. Alt i alt skal Danmark være et attraktiv land at bo i, men det går altid i modsatte retning, se bare på pointsystem. Ifølge RV er det grundlæggende forkert med dette, da ”personlig frihed er ukrænkelig, står der i Grundloven”, lød det klart fra vores gæst. ”Vi har aftalt, at mennesker der vil arbejde, ja-der er et system, men ægtefæller skal ikke igennem pointsystem. Det er folks privatliv,” forsatte hun. Ingen såkaldt nytteværdi skal ægtefællen præsentere for at kunne komme til Danmark, hvis det står til RV.

Til sidst hørte vi igen Marianne Jelved sige, at de aldrig kunne drømme om at pege på den her regering. De fleste kvinder fik så et bredt smil på læberne.

”Verdens kvinder i Danmark” og EMKR siger et stort tak til Marianne Jelved. Det har været en fornøjelse for os at tale med hende. Vi håber at mødes igen på et andet tidspunkt og måske under andre omstændigheder.

Næste gang arrangeres møde, der finder sted den 8.juni 2011, med Vivi Kier fra det konservative folkeparti.

1 kommentar

  1. Alma, спасибо большое за этот отчет. И правда очень хотелось поучавствовать во встрече,но, к сожалению, не смогла. я тоже считаю Марианну Елвед одним из самых уважаемых и интеллигентных политиков Дании.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *