10-års jubilæum!

Vores læseklub fejrede sit 10-års jubilæum! Idéen om at starte en litterær læseklub stammer fra vores ønske om at lære og forstå vort nye lands værdier, moral, historie og sprog. Klubmedlemmerne vælger en bog, som alle læser, funderer, og tænker over. Derefter udveksles indtryk og synspunkter om bogen gennem diskussion og dialog på efterfølgende møder. Det er altid interessant at høre, hvordan andre (måske specielt ens venner) opfatter det, man selv beskæftiger sig med og interesserer sig for. Ud fra litteraturen kan der drages paralleller til det virkelige liv og i sidste instans til vores egne oplevelser og erfaringer. Vi kan blive klogere af at tage del i en forfatters oplevelser og beskrivelser, og så bagefter have mulighed for at dele dem med andre. Primært taler vi dansk sammen. Det styrker vores sproglige kompetencer og vores evne til at kunne “læse mellem linjerne”, samtidig med, at det styrker vores danske selvbevidsthed.

Det er svært at opremse alle de bøger, vi har læst sammen. Det er lettere at nævne den første bog, som vi valgte til vores diskussion, og den, som vi senest har sat spotlight på: Den første bog som vi læste i læseklubben var Suzanne Brøggers “Fri os fra kærligheden”. Bogen har inspireret os til at diskutere kernefamilie, kvindekamp, feminisme, voldtægt osv. Den seneste bog vi udvekslet vores meninger om er ”Kun en pige” af Lise Nørgaard.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.