Nora Palacios kommer fra El Salvador, et lille og smukt latinamerikansk land.

Hun blev medlem af foreningen VKiD i 2011. Selvom hun kom fra et demokratisk land, blev hun interesseret i at deltage i aktiviteter, der fremmede hendes læring om det danske demokrati og om det land, der var blevet hendes nye hjem.

Med tiden blev hun også interesseret i at bidrage til det danske samfund med hendes professionelle og kulturelle bagage, ved bl.a. at udføre frivilligt arbejde i VKiD.

Hendes interesser strækker sig bredt blandt andet indenfor familie, kultur, religion, samfundsudvikling (mennesker og værdier) og nye teknologier.

Professionelt bidrager hun dagligt, at København bliver verdens første CO2-neutrale hovedstad. Socialt støtter hun mangfoldighed og hjælper andre med selvudvikling. Kulturelt, og uden at glemme sine rødder, promoverer hun Danmark, som et bæredygtigt, teknologiorienteret land.

Hun er overbevist om, at en deling og udveksling af traditioner, viden, erfaringer og ideer på tværs af etnicitet og kulturer, er det der gør af denne, en bedre verden.