Vores forening har taget initiativ til at danne et netværk med tre andre minoritetsforeninger for at fokusere på det fælles tema ”Identitetsdannelse med benene i flere kulturer”. Vi har mødtes fire gange i løbet af året og har diskuteret følgende emner: unge, forældrerollen, ensomme gamle og ressourcestærke kvinder. Netværksmøderne blevLÆS MERE

”Verdens kvinder i Danmark” ønsker at skabe platforme, hvorfra vi kan formidle budskabet om at en flerkulturel baggrund er en ressource for det danske samfund. Det samme gør Grænseforeningen, og derfor har Grænseforeningen inviteret os til et dialogmøde. Maya Bram Sommer, der er projektleder i kulturmødeambassdørprojektet, har inviteret os tilLÆS MERE

Mange medlemmer af ”Verdens kvinder i Danmark” er kvinder, der er kommet til Danmark fra de tidligere sovjetiske republikker. Alle har gode uddannelser fra hjemlandet, en stor motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og de deltager aktivt i foreningslivet. ”Verdens kvinder i Danmark” rummer kvinderLÆS MERE

Foreningen ”Verdens kvinder i Danmark” i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejder  tilbød i november 2010 tre workshops for indvandrerkvinder ”Musik og livsglad” med fokus på forebyggelse af stress og depression. Igennem dansen med masse af rytmisk glæde og musik bl.a. latin-mix, klassisk musik, egyptiske trommer og tango blevLÆS MERE

Foreningen Verdens kvinder i Danmark i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejdertilbød i oktober 2010    2 workshops om ”Præsentationsteknik” for indvandrer kvinder med fokus på at øge gennemslagskraft, selvsikkerhed og tro på egne kræfter. Gennem øvelser og feedback blev kvinderne bevidstgjort om egne styrker og svagheder og deLÆS MERE