jan 182013
 

Russisk Center for Videnskab og Kultur (RCVK), International Families Club (IFC), forening “Verdens kvinder I Danmark” og forening ”Rusmam” (København) inviterer hermed til en stilkonkurrence ”Et sprog er godt, men to er bedre” i forbindelse med fejringen af Modersmålsdagen.

Festivalens formål er

-        understøttelse af flersprogede familier i deres arbejde på at styrke børns modersmål

-        understøttelse og udvikling af flersprogethed og samarbejde på dette område i Danmark

-        dannelse af et positivt billede af tosprogethed med eksempel i russisk-dansk tosprogethed.

Konkurrencedeltagerne er tosprogede børn mellem 5 og 18 år. Der dannes 3 alderskategorier: 1) fra 6 til 8 år, 2) 9-12 3) 13-18 år, samt to særlige kategorier 4) familiestil (for familier med børn under 6 år), 5) kursister fra ”russisk som fremmed sprog”.

Stilene skal fremsendes til mailadresse: ruscenter@mail.dk med bemærkning “Stilkonkurrence” inden den 06. feburar 2013.

Stilene afleveres på to sprog: på russisk og på dansk. Forældre er velkomne til at hjælpe børnene og derfor bedømmes stilene ikke ud fra mangler og grammatiske fejl, men i forhold til stilens indhold og argumentation.

Stilene kan være 1-2 sider lange. Der skal desuden fremsendes en ekstra side med oplysningerne om:

  1. navnet på barnet, som har skrevet stilen
  2. Skolens navn og evt. navnet på russisk klub/skole
  3. Alder
  4. Kontaktadresse
  5. Telefonnummer
  6. Hvor barnet lærer russisk

Konkurrencen afvikles i periode fra den 19 januar til 16 februar 2013 og deltagerne og vinderne bliver hædret på Festivalen for dansk-russisk sproglighed ”Under den samme himmel”, som finder sted den 16.03.2013 i den store sal i Islands Brygge Kulturhus.

Organisationsgruppes adresse er Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, 1552, Kobenhavn, Danmark, tlf.33158333.

Informationen om konkurrencen kan findes på

RCVK i Danmark  -   www.ruscenter.dk;

Russisk kooperation i Danmark  – www.rs.gov.ru ;

«International Families Club»   – http://5plus.uround.com/

«Verdens kvinder i Danmark»  - http://verdenskvinder.dk ;

”Rusmam” - http://rusmam.dk .

nov 022012
 

Vores forening, i samarbejde med foreningen ”International Families Club” (IFC), planlægger at arrangere “Fest for tosprogethed”. Vores mål er at vise at to– og flersprogethed giver barnet flere muligheder; at veludviklet tosprogethed styrker barnets tænkning og intellektuelle udvikling og fleksibilitet, at tosprogethed styrker kommunikationen i familien og at udvikling af ét sprog styrker udviklingen af det andet. Alle som måtte være interesserede i idéen, er velkommen i arbejdsgruppen. Send blot en besked til:  kontakt@verdenskvinder.dk

maj 182012
 

Vores møde i ”Den dygtige mandag” den 14. maj startede med et oplæg fra ekspert Kirsten Fischer, som fortalte om tosprogethed hos børn. Kirsten understregede, at børn bliver født med evnen til at lære sprog – og ikke bare et sprog men to eller flere sprog. Selv helt små spædbørn kan hører forskel på lyde. De vigtige pointer vedr. sprogudvikling er:

• at forældrene bliver enige om hvilket, eller hvilke sprog barnet skal lære – og som minimum respekterer hinandens sprogvalg. Dette skal helst ”afklares” før barnet er født.
• at forældre med hver sit modersmål ikke konkurrerer om sprogene.
• At barnet har en positiv (!) sproglig kontakt med de mennesker, der er omkring det.
• Sproget udvikles langsomt og husk – sproget udvikles gennem hele livet.
• Man lærer aldrig helt det samme på to forskellige sprog.

Der er flere mulige problemer ved to eller flersproget opdragelse:
• Den meget stærke et-sproglighedsnorm i Danmark
• Det kræver en stor indsats fra forældrene – især at udvikle modersmålet ud over småbørnsalderen
• Nogen børn vil ikke tale forældrenes modersmål – det kan man som forældre blive meget kede af – men basis for det aktive sprog er der.
• Bekymring over ”sprogblanding” er unødvendig – børn bruger de sproglige ressourcer de har.
• Manglende forståelse og opbakning fra personalet i vuggestue, daginstitutioner og/eller skole. Stil krav!
• Barnet har brug for sprogligt input, sprogstimulering både på modersmålet og på dansk på et godt niveau – det kræver en forældreindsats.

Argumenter for tosproget opdragelse
• To – og flersproglighed giver barnet flere muligheder
• Veludviklet tosprogethed styrker barnets tænkning og intellektuelle udvikling og fleksibilitet
 Tosprogethed styrker kommunikationen i familien – mellem forældre og børn og med andre f.eks. bedsteforældre og venner fra hjemlandet.
• Udvikling af ét sprog styrker udviklingen af det andet.

Russisk og dansk tilhører samme sprogfamilie.

Sprog er først og fremmest et middel til kontakt med omverden. Sproget er forbundet med og hænger sammen med hele barnets udvikling, følelsesmæssigt, social, intellektuelt. Alle sanser er i spil når det lille barn ”udforsker” sine omgivelser.
Afslutningsvis tilføjede Kirsten, at hun mener, at tosprogethed eller flersproglighed er ”en gave for livet”.
Kirsten Fischer har desuden anbefalet følgende bøger:

Isager, Mette og Mygind Jørgen. Spørgsmål om sprog: Information til 2-sprogede børns forældre. Kan lånes på biblioteket.

Holmen, Anne og Normann Jørgensen J. Tosprogede børn i Danmark: en grundborg. Hans Reitzels Forlag, 1993

Klausen Lis og Hodal Gry. Styrk dit barns sprog: 0-3 år. Dafolo2008. Der findes også yderligere udgave om fra 3-6 år og 6-9 år. Kan bestilles på Dafolo.

Efter den danske del af mødet startede vi vores diskussion på russisk. Lilia Hairullina er mor til to børn, som taler både russisk og dansk. Lilia fortalte om sine erfaringer. Hun var enig i, at tosprogethed kræver en indsats fra forældrene, og denne indsats skal baseres på tålmodighed og kærlighed. Det hjælper desuden at tage til hjemlandet og bruger tid der, med bedsteforældre m.m.
Leila Hjort, som er underviser i det ”Russiske hus” i Valby, har fortalt om stedets tilbud til russisk talende børn, samt sine erfaringer på området. Leila rådede bl.a. andre forældre til ikke at tilpasse russiske fortællinger til barnets alder, men i stedet at tilbyde sproget i dets variationer og forskellighed.

Julia Cherepanova anbefalede bøgerne:
Елена Маден Наши трехъязычныем дети.
Tracey Tokuhama-Espinosa Raising Multilingual Children: Foreign Language Acquisition and Children.

Mødet afsluttede med en åben diskussion, hvor deltagerne delte deres erfaringer og oplevelser.