sep 302017
 

Vi har desværre oplevet at flere og flere medlemmer af vores forening har måttet melde sig syg med stress og det vil vi gerne gøre noget ved. Sammen med at vi har dannet samtalegruppen, støtter vi nu et nyt initiativ for vores medlemmer, der har til formål at forebygge stress og depression. Natalie Hugason holder gratis for medlemmer af Verdens kvinder i Danmark” et kursus”5 Tibetaner”, som er en meditation og indeholder stressforebyggende øvelser.

Programmet – “5 Tibetaner”, er en meditation og en måde at håndtere stress på

2.oktober kl.17.00 1 lektion – præsentation af energi gymnastik “5 Tibetaner” – 45 minutter. Hvad er meditation, typer af meditationer. Bevægelse som aktiv meditation – 15 minutter;

16.oktober kl.17.00 2 lektion – træning af 5 tibetanere 45 min, Breath – grundlaget for fundamenterne – som aktiv meditation. Hvordan man ånder ordentligt for at undgå stress – 15 minutter:

23.oktober kl.17.00 3 lektion – Træning af 5 Tibetaner 45 min. Selvmassage af biologisk aktive punkter. Koncentration på pulsen – passiv meditation – 15 minutter:

30.oktober kl.17.00 4 lektion – Træning af 5 tibetanere 45 min. Et andet tibetansk energisk gymnastik (udført så snart som vågen i sengen) 15 min:

6. november kl.17.00 5 lektion – SpinFly den mest feminine praksis-meditation.

Kontakt: kontakt@verdenskvinder.dk

apr 112017
 

Der afholdes første møde i vores samtalegruppe, som er vores nye projekt, der har til formål at forebygge stress og depression. Vi har desværre oplevet at flere og flere medlemmer af vores forening måtte melde sig syge med stress og håber at snakken i grupperne kan hjælpe den enkelte.

Vores forening  har undersøgt de udfordringer og den modgang, der møder udenlandske kvinder, som har gode uddannelser fra hjemlandet, en stor motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og deltager aktivt i foreningslivet. Men mange er langt fra at kunne realisere sig selv i det nye land. De er beskæftigede i jobs, hvor de i virkeligheden er overkvalificerede og flere er på vej ud i depression. De mangler en tro på, at de kan bruge deres ressourcer og evner og er næsten ved at opgive på forhånd. En samtalegruppe vil give mulighed for at få talt om de følelser eller problemer kvinderne ellers ikke taler med nogen om. En samtalegruppe er en mulighed for at dele tanker, glæder og sorger med andre – en mulighed for at få støtte og opmuntring og en ny chance for forandring og udvikling.
Vi vil mødes én gang om måneden i løbet af 2017. Kvinderne vil på skift selv stå for mødeplanlægningen, udarbejdelse af dagsorden mm. Den pædagogiske metode er at “kvinder hjælper kvinder” gennem vejledning, gruppesamtaler og ved fælles bearbejdning.
Problemet er meget aktuelt og vi vil derfor ikke begrænse os med samtalegruppen. Motion og god stemning er også gode værktøjer til at forebygge stress. Alle medlemmer af foreningen, som bor i Københavnsområdet, kan deltage i både Pilatesgruppen og dansegruppen med Daliana. Begge projekter har også til formål til at forebygge stress.

jun 142016
 

For får år siden har vi ønsket vores medlemmer tillykke med at de fik job. Så gik der flere år og vi begyndte at være bekymrede over, at mange af dem måtte melde sig syge med stress. Så vi har været nødt til at samles på vores Dygtige mandag drøfte emnet. Er der noget i vores sociale bagage, som øger risikoen for at få stress. Hvorfor fornægter vi i lang tid, at der er noget galt med vores arbejdsliv? Hvordan kan vi forebygge stress?

Ved hjælp af coachen Svetlana Mikkelsen har vi først kigget på problemet med udgangspunkt i medlemmer, som er kommet til Danmark med sovjetisk bagage, fordi det er mest dem, som er blevet stress ramt. Og en uge senere har vi inviteret Svetlana Vinogradova fra SuccessHouse ApS for at holde et oplysningsseminar om forebyggelse af stress for alle vores medlemmer. Det var en god chance for at teste sig selv og prøve at lære at nyde livet og bringe glæde til alle.
Nu er vi i gang med at udarbejde programmer for flere møder, fordi vi har fået en forståelse for, at emnet frister til en mere dybtgående behandling og vi har gode ressourcer i vores forening til at gøre det i fællesskab.
Alle, som er interesserede i emnet, kan skrive til os på kontakt@verdenskvinder.dk for at få uddybende oplysninger om vores planer.

maj 042011
 

Ideen til at danne en gruppe, hvor interesserede i patchwork og andre typer brugskunst: decoupage, kollage, makramé og lignende, kan mødes, blev undfanget af kvinder fra Verdens kvinder i Danmark. At dyrke sin hobby i fællesskab med andre er efter vores mening sjovere end at være alene med den. Det giver mulighed for at skabe menneskelige og kreative kontakter.

I november vil vi arrangere vores første udstilling i VerdensKulturCentret.

Vores planer rækker langt: at finde ligesindede fra andre lande, blandt vores tidligere landsmænd, udveksle erfaringer gennem besøg osv. For nogen kan det muligvis blive en livsvej, for andre kan det være en god mulighed for at håndtere stress, udvikle kreative evner.

Kontaktperson Lidija Rasmussen mail er lidija@verdenskvinder.dk

feb 182011
 

I Orangeriet i De Gamles By på Nørrebro holdt foreningen d. 3.december 2010 et julearrangement med musik og fællesspisning. Det hyggelige sted bruges tit og er en del af et større projekt ”Terapihave i stressbehandling” under Miljøpunkt Nørrebro. Naturens farver, lugte, lyde, og følesansen virker bedst sammen mod stress, som også rammer vores medlemmer i en eller anden grad, grundet flytning til et nyt land.

Under julearrangementet lavede vi traditionel dansk julepynt, som kunne bruges hjemme. Vi fik stor viden om danske juletraditioner af vores medlem Güllü Djangirova.

feb 182011
 

Foreningen ”Verdens kvinder i Danmark” i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejder  tilbød i november 2010 tre workshops for indvandrerkvinder ”Musik og livsglad” med fokus på forebyggelse af stress og depression. Igennem dansen med masse af rytmisk glæde og musik bl.a. latin-mix, klassisk musik, egyptiske trommer og tango blev der arbejdet med kommunikation, koordination, tillid, intuition og emotioner.

Foreningens medlem Lena Boel iværksætter nye projekter om forebyggelse af stress og depression.

feb 182011
 

Foreningen Verdens kvinder i Danmark i samarbejde med Center for frivilligt Socialt arbejdertilbød i oktober 2010    2 workshops om ”Præsentationsteknik” for indvandrer kvinder med fokus på at øge gennemslagskraft, selvsikkerhed og tro på egne kræfter.

Gennem øvelser og feedback blev kvinderne bevidstgjort om egne styrker og svagheder og de blev rustet til at præsentere sit emne og overbevise andre.

Foreningen har valgt emnet, for at ruste indvandrerkvinder til selv at sætte en politisk dagsorden, der er formuleret af og for etniske minoritetskvinder.

Foreningen forsætter med at udarbejde projekter, der styrker indvandrerkvinders deltagelse og position i samfundet både i Danmark og internationalt.