jan 292016
 

Har skilsmisser hos familier fra ikke-vestlige lande særlige kendetegning, som afskiller dem fra etnisk danske familier? Det var en livlig og bred debat om dette spørgsmål, som vores forening har arrangeret i samarbejde med Interkulturelt Kvinderåd og Dansk Kvindesamfund. Der blev kom en masse problemer og udfordringer på bordet, om hvad der bevirker det stigende antal skilsmisser. Mange problemstillinger, som vores forening ikke kan gøre så meget ved. Stat, kommuner, politikkere, journalister, forskere, interesse organisationer osv. kan kun i samarbejde ændre situationen.
Men der er en ting som vi og andre kvindeforeninger kan tage ansvar for, nemlig at undervise vores egn medlemmer. At åbne deres horisonter og at klæde dem på til at forstå, hvordan tingene fungerer. I debatten blev det mange gange nævnt, at etniske minoriteter ikke altid er klar over, hvad det er de sætter deres underskrift på. F.eks. omkring forældremyndighed, pension, ægteskabs kontrakt osv. Vi i vores forening arbejder meget med forskellige emner, hvor vi indvandrer selv underviser hinanden. Det er ikke fordi vi ikke tror på danskere, det er fordi vores danske venner ikke kan forestille sig, hvad det er nyt og uforståeligt for os. De tager mange ting for givet og det er selvfølgelig naturligt, at de ikke ved, hvad der er svært for os, og hvad der ikke er. Derfor skal vi, dem, som har lært, hvordan samfundet fungeret i vores nye land, tager ansvar for dem, som har det svært med at forstå. Det er svært af mange forskellige grunde. Det handler om søskende solidaritet, medfølelse og ansvar.

jan 112016
 

Foreningen Verdens kvinder i Danmark vil i samarbejder med andre kvindeforeninger gerne rejse emnet om skilsmisser blandt familier fra ikke-vestlige lande. Der er mange fra minoritetsmiljøerne, som er bekymrede over processen, som I kan høre på debatten d. 28. januar klokken 17:00 – 19:00 i VerdensKulturCentrets cafe. Men vi vil også diskutere om skilsmisse kan være positivt? Eller er det bare dårlig påvirkning af det danske samfund og europæiske normer, på indvandreres syn på ægteskabet og levemåde generelt.

I kan læse mere om programmet for debatten her