sep 152017
 

To unge, kreative danske piger er på vej til Rusland for at bidrage til det tætpakkede program på den Internationale økologiske Ungdomsmusikfestival ”Tre Kyster”, der afholdes i byen Petrozavodsk 15-16. september 2017. Festivalen er en vigtig del af projektet ”Ungdomstrio – Socialisering, Kultur, Kreativitet”, der er støttet af Nordisk Ministerråd, og hvor Verdens Kvinder i Danmark er ansvarlig for dette partnerskabsprojekt mellem frivillige organisationer i Danmark, Finland og Karelen (Rusland). Ideen med projektet er at skabe venskabsbånd mellem ungdommen i de forskellige lande og på denne måde lægge grunden til gensidig forståelse og udvikling af nye, fælles kreative projekter. Det er Elizabeth Schultz-Lorentzen Holstein, som er projektleder for De Unge Skaber og Tilde Gaardboe, som er bestyrelsesmedlem i ungdomsteaterforeningen Dramaterne fra Gribskov kommune, der i morgen vil stå på scenen i Petrozavodsk. Elizabeth Schultz-Lorentzen Holstein vil på festivaldagen opføre et skuespil baseret på hendes rejse på rulleskøjter gennem Danmark og om hendes møder med unge kunstnere undervejs. Hun fortæller om deres opvækst, og om hvordan kunsten er livsvilkår for dem. På College of Art and Culture i Petrozavodsk holder hun et foredrag om sin bog og forskerspireprojekt om billedkunsten som mødested mellem forskellige kulturer. Tilde Gaardboe vil præsentere et lille uddrag af et af de stykker, hendes teater opfører. Derudover vil hun fortælle om ideen bag oprettelsen af teatret og om dets aktiviteter. Dramaterne er en unik teaterforening, som er en samling teatertossede, innovative og iderige unge, som i samlet flok kæmper med næb og klør for deres drømme og idéer. Når de er tilbage fra Rusland vil vore unge udsendinge fortælle os meget mere om, hvordan festivallen gik, om dens resultater, og forhåbentlig vise os en fotoreportage derfra.

jun 022017
 

Projektet ”Ungdomstrio – Socialisering, Kultur, Kreativitet”, der er støttet af Nordisk Ministerråd, har holdt sit andet arrangement. Denne gang mødtes partnerne fra tre lande – Danmark, Finland og Rusland – i den finske by Savonlinna. Byen er kendt for at være vært for en af Europas største operafestivaller hvert år, og her ligger også et kulturcollege, hvor kreative unge fra hele Finland kommer for at studere. Netop ud fra dette var det interessant for os at besøge denne by: dels at mødes med festivalarrangørerne for at høre om deres erfaringer med at afholde store kulturbegivenheder, dels at invitere studerende fra kulturcollege til at deltage i økokulturfestivallen i Rusland. Begge disse mål blev opfyldt, og nu glæder vi os til projektets næste arrangement – den Internationale økologiske ungdomsmusikfestival ”Tre Kyster”, der afholdes i byen Petrozavodsk 15-16 september 2017.

Foreningen Verdens Kvinder i Danmark står nu over for opgaven med at finde to unge optrædende fra Danmark, der både kan gå på scenen med deres egen kreative optræden og også fortælle om miljøperspektivet i kulturarrangementer og om den grønne dagsorden generelt. 

apr 022017
 

Verdens kvinder i Danmark er ansvarlig for et partnerskabsprojekt mellem frivillige organisationer i Danmark, Finland og Karelen (Rusland). Formålet er at udveksle erfaringer med at føre unge sammen gennem kreative projekter inden for det kulturelle område. Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd. Projektleder Alma Bekturganova Andersen, som også er medlem af vores bestyrelse, deltog i slutningen af marts i det første koordinationsmøde mellem partnerne, som fandt sted i Skt. Petersborg. På mødet blev ansvaret for opgaverne fordelt mellem partnerne, og projektets hovedbegivenheder fastlagt med datoer. I maj 2018 er der planlagt studietur til Danmark for repræsentanter for russiske ungdomsorganisationer. Vores opgave er at gøre den russiske ungdom bekendt med deres jævnaldrenes projektaktiviteter i Danmark og hjælpe dem med at få oprettet kontakter. Vores forening tager muligheden for at medvirke til udvikling af relationer til samfundsorganisationer i Rusland meget alvorligt, fordi vi på denne måde kan yde et stort bidrag til at undgå en ny kold krig mellem Øst og Vest.