mar 122012
 

På Kvindernes Internationale kampdag har ”Verdens kvinder i Danmark” fået en glædelig besked fra vore danske medsøstre i Zonta København1. De har valgt at støtte vores projekt ”Giv nydanske kvinder ny chance!”. Vi finder danske mentorer til de af vores medlemmer, som har taget en uddannelse i andet land, så mentorerne kan dele deres professionelle netværk med deres mentees og hjælpe dem med at lægge en karrierestrategi. Formålet med projekt ”Giv nydanske kvinder ny chance!” er uddannelse og opfølgning på mentorer og mentee. For at udvikle vores mentor kompetencer og hjælpe mentees med at afklare deres forventninger til mentorer vil vi arrangere undervisning for begge partner.

Der er mange forskellige organisationer og institutter, som tilbyder mentorordning. Men vi vil gerne finde flere mandlige mentorer til vores medlemmer, så vi kan få ligestilling også på dette område og komplementere de stærke kvinde til kvinde mentorordninger vi har allerede.

Alle medlemmer af vores kvindeorganisation får nemt et bredt kvindeligt netværk fra starten. Men normalt er netværk bedre, hvis de også er afbalanceret efter køn. Der var også sådan i de lande som vores medlemmer kommer fra. Derfor vil vi gerne bidrage til at skabe kønsmæssig balance, ved at forsøge at finde mandlige mentorer til vores medlemmer. Vores mål er at bruge de stærke sider ved et mandligt netværk, specielt for at styrke kvindernes stilling på arbejdsmarkedet. Vi tror derfor på at vores projekt kan være med til at fremme ligestillingen: kvinder og mænd skal arbejde sammen og være på det samme hold, støtte hinanden og i praksis lære om ligestilling i Danmark.

Vores forening arbejder også på at skabe et mentorordning for indvandrer til indvandrer, hvor en velintegreret indvandrerkvinde hjælper en nytilkommen indvandrer. Formålet for dette initiativ er at give specielt nytilkomne en ”hurtig vej” ind i samfundet, med en mentor som både forstår sprog og kulturel baggrund og som derfor kender nogle af de barrierer man møder.

apr 112011
 

Vi vil gerne fortælle mere præcist, hvad vores mentorprojekt handler om. Verdens kvinder i Danmarks mentorprojekt startede i 2010 i samarbejde med foreningen Nydansker. Denne organisation har rekrutteret mentorer inden for en række virksomheder, for ledige medlemmer af fores forening. Mentorerne har afsat et par timer om måneden for at hjælpe deres mentee. De gør det i arbejdstiden, som Corporate Volunteering  og får løn for det. Deres opgaver er at hjælpe nykomne til Danmark med at finde uddannelse, praktik eller job. De hjælper ikke med karriererådgivning!

Projektet kører 6 måneder og bagefter vil det blive vurderet og eventuelt fortsat. Vi har allerede en liste over mentee, deres CV’er og profiler og der arbejdes på at lave match. På nuværende tidspunkt kan vi derfor desværre ikke invitere nye medlemmer ind i projektet.

Vi gør det på frivillig basis, projektkoordinator fra vores side er Karlygash Andersen, som man kan stille spørgsmål til. I foreningen Nydansker er der en medarbejder der styrer projektet.

mar 272011
 

Mange medlemmer af ”Verdens kvinder i Danmark” er kvinder, der er kommet til Danmark fra de tidligere sovjetiske republikker. Alle har gode uddannelser fra hjemlandet, en stor motivation for at komme ud på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og de deltager aktivt i foreningslivet. ”Verdens kvinder i Danmark” rummer kvinder med mange forskellige kvalifikationer. En del af medlemmerne arbejder indenfor deres faglige felt, mens andre er beskæftigede i jobs, hvor de i virkeligheden er overkvalificerede. Vi har også medlemmer som er lige kommet til Danmark og som er aktivt jobsøgende. For at hjælpe vores medlemmer med at få viden afholdt foreningen en temadag d. 22. marts 2011 om, hvordan og hvor veluddannede indvandrere fra de tidligere sovjetiske republikker, kan få job. Mange deltagerne delte deres bekymringer over, at det er svært at få relevant hjælp fra jobcentre mm. fordi jobkonsulenterne ikke er parate til at arbejde med veluddannede nydanskere, som vil gerne bruge deres faglige og personlige kvalifikationer indenfor de fag de har uddannet sig til.

På mødet  der præsenterede forskellige muligheder for at finde job på det danske arbejdsmarked, med fokus på indvandrere fra de tidligere sovjetrepublikker, hørte vi 10 succeshistorier: en gymnasielærer, en bankansat, en konsulent i Gladsaxe kommune, en bogholder, en sproglærer, en rejsearrangør, en sekretær for et politisk parti i folketinget, en laborant på universitetet, en socialrådgiver og en projektleder i kulturhus i Københavns Kommune.

Blandt talerne var flere tidligere lærere i russisk sprog fra Lvov, Jambul og Moskva. Der var kandidater fra det matematiske fakultet på Moskvas Statsuniversitet, det historiske fakultet i Kasakstans- og Petrozavodsks Statsuniversitet. Der var en ingeniør fra den kemiske industri i St. Petersborg, en embedslæge fra Minsk og en ergoterapeut fra Baku. Alle af dem har fundet et arbejde i Danmark, som de er glade for, fordi arbejdet giver dem mulighed for at realisere sig selv professionelt.Uddannelsen taget i hjemlandet har ikke umiddelbart kunne bruges i Danmark. Derfor har de fleste været nødt til at tage job i anden branche. Nogen har skullet gennemføre nye uddannelser i det danske uddannelsessystem. Der var forskellige veje ind på det danske arbejdsmarked. Nogen så en jobannonce på internettet, nogen i gratisaviser, nogen har fået et tip fra ven, nogen fik et forslag fra en nabo, en person fik en invitation til en samtale ved at sætte sit CV på nettet, nogen sendte en uopfordret ansøgning til forskellige virksomheder og nogen fik job igennem netværk.

Talerne delte deres tips om, hvordan man opfører sig til jobsamtalen og hvad man kan gøre for at gøre indtryk på arbejdsgiveren, hvordan man skriver en ansøgning ved at fremhæve sine stærke sider og nedtone sine svagheder, hvordan man indgår i relevante netværk i et nyt land, hvorfor man er nødt til at tage ulønnet praktik og hvordan man finder en relevant praktikplads, hvad job med løntilskud er for noget, og hvilke fordele det kan give.
Alle disse og andre “små” hemmeligheder fra diverse kilder, vil vi opsummere i den brochure vi nu arbejder aktivt på at finde sponsorer til udgivelsen af.