maj 042013
 

  På vores sidste møde i læseklubben har vi diskuteret novellen Babettes gæstebud af den danske klassiske forfatter Karen Blixen. Det blev til en meget spændende og bred snak, hvor vi tog udgangspunkt i novellens indhold. Vi har tænkt os at vi nu er klar til at besøge Karen Blixen museet på Rungsted Kyst. Alle interesserede kan derfor nu sætte kryds i kalenderen: datoen er søndag d.2. juni. Vi udsender senere detaljeret program.
Vi har også aftalt at vores næste møde i læseklubben holdes lørdag d.25.maj kl.14.00-16.00 . Vi har valgt at læse novellen “Det fortryllede lys” af William Heinesen.

feb 132013
 

På vores sidste møde i læseklubben mødtes vi med forfatter Dorrit Willumsen. Vi delte med hende de dybe følelser og filosofiske tanker, som vi fik da vi læste hendes novelle ”Intelligente Fødder”. Det er rigtig vildt at diskutere med forfatteren selv og udtrykke sig på et fremmed sprog: men vi har prøvet.  Det var dejligt at opdage at vi har så mange ting til fælles, selv om vi er vokset op i forskellige lande. Vi har forskellige modersmål, vi tilhører til forskellige generationer, men den vigtigste værdi er, at man beskæftiger sig med litteratur for at få fælles oplevelser og dybere indsigt i sig selv.

Læseklubbens medlemmer har besluttet at læse en novelle af danske klassiske forfatter Karen Blixen til næste møde. Vi har valgt novellen, Babettes gæstebud, som er en underfundig historie om den flygtningen Babette, der kommer fra Frankrig til et lille sogn i Norge.

Vi har tænkt os at det kan være en rigtig god forberedelse til en udflugt sammen.  Vi planlægger at besøge Karen Blixen museet på Rungsted Kyst i foråret: Vores mænd kan godt finde kogebøgerne frem.

Vores næste møde holdes søndag d.14. april kl.14.00-16.00.

Nærmere oplysninger om stedet følger. Alle, der er interesseret i at deltage i læseklubben, er velkomne. Send bare en mail til kontakt@verdenskvinder.dk

nov 212012
 

Læseklubben holdt møde d.11.11.2012. Vi har læst bogen ”9 Forbrydelser” og beskæftiger os med novellen ”La Ceiba, Levende” af Mikkel Rosengaard.

Der var stor diskussion omkring novellen, specielt slutningen. Vi havde forstået novellen meget forskelligt, hvilket gav en ekstra impuls til diskussionen.  Til sidst har vi været enige om at novellen handler om en ung mand, der er i tvivl om sin seksuelle identitet.

Vi havde mulighed for at tale med forfatteren og har spurgt ham om hvor korrekt og hvor dybt har vi forstået novellen.  Vi var meget nysgerrige om hvordan han fik ideen til novellen.  Vores nysgerrighed blev stillet af Mikkel: novellens forbrydelse baserer sig på en realistisk hændelse, slutningen er ren fiktion.

Ja, det var spændende at møde forfatteren – en ung mand på 23 år, der har skrevet 2 værker (novellen ”La Ceiba, Levende” og romanen ”Videre”) og er nu i gang med sit 3. De sidste 2 år har Mikkel boet i New York og er i Danmark for at færdiggøre sit speciale i statskundskab på Københavns universitet.

Vi synes at det giver en stor mening at analysere værker sammen med forfatteren og vil gerne forsætte. Vi har valgt til næste gang at læse novellen ”Intelligente Fødder” af Dorrit Willumsen og forfatteren har sagt ja til vores invitation. Hun kommer til vores næste møde i læseklubben, som holdes søndag d.27. januar kl.13.00-15.00 hos Tatjana.

Man kan finde novellen ”Intelligente Fødder” i novellesamlingen ”Den dag jeg blev Honey Hotwing” (2005). Den handler om den unge Simone, som rejser alene til New York uden arbejdstilladelse for at få sig et mere eventyrligt liv. Læseklubbens medlemmer synes at det kan være interessant at læse om livsituationen, som vi alle kan genkende og sammenligne med sin egen.

Nærmere oplysninger om stedet følger. Alle, der er interesseret i at deltage i læseklubben, er velkomne. Send bare en mail til kontakt@verdenskvinder.dk .

Blå bog: Dorrit Willumsen født: 31. august 1940 på Nørrebro i København. Uddannelse: Klassisk -sproglig studentereksamen, 1960. Debut: Knagen. Gyldendal, 1965.

Dorrit Willumsens prisbelønnede forfatterskab består af mere end 20 romaner, digt- og novellesamlinger, skuespil og erindringer. Hun brød for alvor igennem hos læserne med den historiske roman ”Marie” om Marie Tussaud. Omdrejningspunktet i Dorrit Willumsens værker er nutidsmenneskets længsel efter lykke og kærlighed, men det er barske skæbner og konflikter i intimsfæren, hun skildrer – uden lykkelig udgang. Det ser vi blandt andet i titelnovellen fra debuten ”Knagen” (1965), hvor ægteskabet er forkrampet af fremmedhed helt ud i det absurde. Men trods fremmedhed har mennesker alligevel brug for hinanden i Dorrit Willumsens bøger.

sep 112012
 

Det var det første møde i læseklubben efter sommerferien. Alle var glade for at se hinanden og friske på at snakke om Helle Helles novelle „Rester”. Men som det første bød vi Suriya hjertelig velkommen til vores læseklub.

Novellen handler om en deprimeret mand, som fornyligt har begravet sin kone, og om hans kvindelige skolekammerat, som er kommet på besøg for at trøste ham.

Vi syntes alle, at det er en mærkelig historie. Vi havde så mange spørgsmål, som man helt sikkert kunne få svaret på, hvis man læser novellen mindst en gang til. For bedre at kunne forstå historien, læste Suriya den 2-3 gange. Hun havde også fundet frem til oplysninger om Helle Helle på nettet.

Alma kender Helle Helle fra VUC. Hun har skrevet en opgave om hende og imens blev hun forelsket i hendes stil. Alma sammenligner Helle Helle med en berømt russisk forfatter – Tjekhov. Også hans værker skal man læse 2-3 gange for helt at kunne forstå meningen med dem.

Lejla syntes, at det var en krævende læsning. Det er en historie om et almindeligt menneskets liv. Den er tragisk og meget dyb. Man begynder at tænke på, hvordan det kunne have været, hvis de to hovedpersoner havde været sammen, da de var unge. For Lejla var historien psykologisk lærerig.

For Bente er „Rester“ en fantastisk realistisk historie. Den tvinger en til at tænke over, hvordan bestemte situationer kan udvikle sig. Hun havde lært, at en novelle skulle have en begyndelse og en afslutning, men „Rester“ er en åben historie. Teksten er baseret på indirekte tale.

Bente og Lejla fortalte om et par andre noveller, som de syntes godt om.

Alma hævdede, at for hende var denne historie typisk dansk. I Kazakhstan / Rusland er det nok meget usandsynligt, at en kvinde kommer til en mand, som lige har begravet sin kone, for at trøste ham, overnatte og dyrke sex med ham. Men her har det hele åbenbart en anden betydning for de to. Faktisk er det helt betydningsløst, at de dyrkede sex. Og så spurgte Alma videre, hvordan det ville være med andre nationaliteter.

Vi snakkede om ægteskabet, om børn og hvordan tider skifter. Når man er helt ny i Danmark og for første gang hører, at fx. 17-årige flytter hjemmefra til egen lejlighed, føles det uvirkeligt. Man stiller uvilkårligt sig selv spørgsmålet, har hun/han det ikke godt med sine forældre? Men når man har vænnet sig til denne situation, virker det til gengæld unormalt, hvis en 18-årig stadigvæk bor sammen med sine forældre.

Vi talte om, hvordan forskellige mennesker reagerer på de samme situationer. Nogen viser mere følelser, noget reagerer tilsyneladende kolde som fisk. Det er, fordi vi mennesker er alle forskellige.

Alle har fået noget godt ud af vores møde.

Til sidst har vi aftalt at mødes næste gang søndag d. 11. november 2012, kl.13.00-15.00 hos Lejla. Vi har aftalt at læse en novelle igen, for det lidt nemmere at læse og meget produktivt at diskutere. Vi har valgt novellen La Ceiba af den unge forfatter Mikkel Rosengaard. Vi synes at det vil være interessant at læse om unge danskere og måske forstå denne gruppe lidt bedre. Det er en gruppe som vi ikke har en særlig kontakt til i vores hverdags liv. Og det mest interessante er, at forfatteren har lovet os at komme til vores møde, deltage i diskussion og svare på vores spørgsmål.

maj 242012
 

Vi begyndte med en kop te/kaffe og et stykke kage. Imens vi spiste, forklarede Bente om den danske tradition med at have en kolonihave. Den første danske kolonihaveforening blev grundlagt i 1885. Ideen var, at mennesker skulle kunne komme ud af deres små lejligheder. En kolonihave skal helst ikke ligge længere væk end 5-6 km fra lejligheden. Man skal kunne cykle dertil. I begyndelsen var meningen at komme der et par timer og tage hjem igen. Efter anden verdenskrig, da der var sult i København, dyrkede man kartofler og grønsager i kolonihaverne. I dag er det dog mest blomster og en græsplane, som man dyrker. I København er der 5 store haveforeninger.

Efter en så klar og flot forklaring fra Bentes side, begyndte vi at snakke om selve bogen. Bogen handler ikke så meget om kolonihaver, men om mennesker, om deres indbyrdes forhold og om hovedpersonen, den gamle mand.

Danskerne har en tradition med at samle hele familien, helst flere gange om året. Men ved den slags lejligheder når man sjældent at tale med hver enkelt. Det ville være mere dejligt, hvis man mødtes kun 2 eller 3 personer – og så lidt oftere. Sylvana sagde at det er det samme i Brasilien.

Derefter har vi snakket om ensomhed. Det er en almindelig livssituation. Men hvordan kan man undgå denne situation? Svaret er måske at man skal tage mere hensyn til de ensomme og gamle, snakke med dem, lytte og vise dem respekt. Det er vigtigt at vi lærer fra dem og hører deres holdning om tingene. Mange har dårlig samvittighed over for deres forældre, de når simpelthen ikke det, de selv gerne skulle.

Vi snakkede også om bedsteforældre – at de kan passe deres børnebørn. Men tit kan det også blive lidt for besværligt for dem.

Denne gang har vi lært et par nye ord, som Bente forklarede meget godt. Vi kom jo også for at beskæftige os med dansk. Det var spændende! Vi nåede utrolig meget i løbet af få timer.

Til næste gang valgte vi en novelle af Helle Helle “Rester”.

Vi mødes den 9. september hos Tanja kl.13 – 15.00.

apr 092012
 

 

På læseklubsmødet d.31.marts beskæftigede vi os med “Lillys Danmarkshistorie- Kvindeliv i fire generationer” af Pia Fris Laneth. De færreste havde nået at få læst det hele, da det jo heller ikke er en roman.

Sideløbende med forfatterens egen families historie får man en beskrivelse af den overordnede historie, der har påvirket de enkelte menneskers liv, især kvindernes, men også mændenes. Samtidig får man specielt kvindebevægelsens udvikling, og hvad den har betydet for kvindernes hverdag, selvom de ikke selv har deltaget aktivt i den, f.eks. debatten omkring indførelsen af den fri abort og konsekvenserne af den.

Især bemærkede deltagerne betydningen af det blomstrende foreningsliv, for at man i dag overhovedet er nået så vidt med ligestillingen i Danmark (vi var dog enige om, at der stadig mangler en del).

Bogens mange illustrationer er et kapitel for sig: Private billeder og offentlige billeder fra bøger og aviser er blandet, så det hele giver et broget billede af de forskellige tider. Vi fik megen god snak ud af det, men mente dog nok vi hellere må nøjes med en lidt mindre tekst, så vi også kan tale mere om det sproglige.

Næste gang bliver søndag d.20.maj kl.14.00-16.00 og vi læser novellen “Kolonihaven” af Tove Ditlevsen. Den er anbefalet af et af vores medlemmer, som kom til Danmark som voksent menneske. Hun synes at novellen giver et indblik i danske familierelationer og børneopdragelse. Den er ikke særlig lang og sproget er ikke specielt svært. “Kolonihaven” findes i følgende novellesamlinger af Tove Ditlevsen: “Frygt”, “Samlede noveller”, “Forår”, “Den fulde frihed” og “Noveller” 1977, som alle kan lånes på folkebiblioteket.

Tove Ditlevsen (1917-1976) skrev digte, essays, noveller, romaner og masser af journalistik. Hun er en af de store klassikere inden for dansk litteratur. Tove Ditlevsen bevæger sig i sit forfatterskab mellem det selvbiografiske og det fiktive med fokus på angsten og smerten, det “brændte” barn og de voksnes psykiske problemer.

Nærmere oplysninger om stedet følger. Alle, der er interesseret i at deltage i læseklubben, er velkomne. Send bare en mail til kontakt@verdenskvinder.dk.

jan 262012
 

På vores januar-møde har vi talt om Hanne-Vibeke Holsts drama “Moskva 7.oktober”.

Hanne-Vibeke Holst er forfatter til mange bøger, f.eks. “Min mosters migræne – eller hvordan jeg blev kvinde” 1999, “Kronprinsessen”, 2002
“Kongemordet” 2005 ”Dronningeofret” 2008 og “Undskyldningen” 2011 og mange flere. Hun er aktiv debattør. I 2004 blev hun kåret som Årets Aktive Kvinde af landsforeningen “Aktive kvinder i Danmark” og i 2006 modtog hun Mathilde-prisen af “Dansk kvindesamfund” og Bog & Idé s læserpris.

“Moskva 7.oktober” er et skuespil om den russiske kvindelige journalist Anna Politkovskaja, der blev likvideret i Moskva d.7.oktober 2006. Det var meget interessant for læseklubbens deltagere at udveksle holdninger, da emnet var specielt interessant for dem, der er vokset op i Sovjetunionen. At diskutere emner, der rører hjertet, er den bedste måde at glemme alt om sprogproblemer og derved være aktive sprogligt og mentalt.

Vi har haft en spændende udveksling af tanker og meninger.
Bogens indhold har vakt mange refleksioner og dybe spørgsmål, som vi kun har nået at berøre.
. Ytringsfrihed; Demokrati eller diktatur i Rusland; Udviklingen af Perestrojka.
. Kynisme og dobbeltmoral hos de russiske myndigheder?
. Enkelte personers rolle i historien.
. Bør man fortælle og vidne om magthavernes forbrydelser?
. Er det heroisme eller dumhed at ofre sit liv mod en overmagt?

Vores næste møde holder vi den 31.marts kl.14.00 til 16.00 hos Bente Hansen. Den bog, der blev foreslået, hedder “Lillys Danmarkshistorie- Kvindeliv i fire generationer” af Pia Fris Laneth. Den er omfattende – godt 600 sider – men med meget billedstof! Ellen Widding oplyser, at bogen giver et grundigt og nuanceret billede af tiden fra slutningen af 1800 til begyndelsen af 2000, både i by og på land. Selvom den mest må siges at være kvindehistorie, er der indlejret et politisk og økonomisk perspektiv i beretningen, som gør den almen. Den er efter hendes mening let at læse og billederne er udvalgt med omhu!

Alle, der er interesseret i at deltage i læseklubben, er velkomne. Send bare en mail til kontakt@verdenskvinder.dk og få oplysning om stedet.

okt 302011
 

Det var rigtig spændende og også lidt overraskende at læse og diskutere bogen Børnene af Ida Jessen til vores møde i læseklubben den 29. oktober. Vi var alle enige i at bogen var gribende og rørt med vores personlige livs erfaringer og med nogen fordømmer også. Der har været livlig diskussion om det. Bogen også vakt interessen til andre bøger af Ida Jessen, som er selvstændige forsættelser af ”Børnene”: ”Den der lyver” og ” Den første jeg tanker på”.

Næste møde bliver den 21. Januar 2012. Vi skal diskutere bogen af Hanne-Vibeke Holst ”Moskva 7. oktober”. Det er skuespil om russiske kvindelig journalist Anna Poljatkovskaja, der blev likvideret i Moskva den 7. oktober 2006. Alle der er interesseret at deltage er velkomne til at kontakte os om det.

sep 152011
 

Vores andet møde i litteraturkredsen gik fint.  Bogen har jo nok været for lang og også fortællestilen havde voldt vanskeligheder! Men deltagerne i læseklubben fik alligevel en rigtig god snak om livet på landet i det russiske og danske landbrugsland. Alle havde egen baggrund i livet på landet, så der kom gode personlige historier på bordet. Og det var jo så dejligt – kendskab fremmer forståelse!

Vi aftalte at læse nu Ida Jessens bog “Børnene” og mødes d.29. oktober. Alle interesserede foreningsmedlemmer kan deltage.

maj 072011
 

Det var hyggeligt og konstruktivt at deltage i vores første møde i læseklubben. Vi har delt ud af vores læseoplevelser af Suzanne Brøggers “Fri os fra kærligheden”. Bogen har inspireret os til at diskutere om kernefamilier, om kvindekamp, feminisme, voldtægt osv.

Næste gang vil vi gerne udveksle vores mening om Hans Otto Jørgensens trilogien ”Ida og Axel”. Vi holder vores møde efter sommerferien, nemlig d.10.september kl.14.00-16.00. Alle interesserede foreningsmedlemmer kan deltage.