jan 202017
 

Ruben Palma ”Fra lufthavn til lufthavn – og andre indvandrerfortællinger”

D.4. marts kl.14.00 -16.00

I vores læseklub har vi for første gang valgt at diskutere et værk, der beskriver mødet med Danmark set med sydamerikanske øjne. Hidtil har vi læst og diskuteret værker, hvor Danmark bliver set af tilflyttere fra arabiske lande eller Østeuropa. Det er interessant for os, om der er forskel på integrationen i er nyt samfund for personer fra forskellige kontinenter og etniske grupper, og i givet fald hvilken forskel. Hvordan finder man sig selv og bliver lykkelig i nye omgivelser og bland nye mennesker? Og er det overhovedet muligt?
Ruben Palma er en af de få indvandrere, der skriver på dansk. Fra hans samling ”Fra lufthavn til lufthavn – og andre indvandrerfortællinger” har vi udvalgt to noveller til læsning og diskussion. Det er ”Carlos og Carlotte” og ”Adam og Shaba”. Enhver, der bare er begyndt at lære dansk, vil være i stand til at læse disse to korte noveller og deltage aktivt i læseklubbens møde. Samlingen kan bestilles på biblioteket, eller man kan skrive til vores koordinator Tatjana Loetzke, og få hende til at sende novellerne som indscannede tekster.
Oplysninger om hvor klubbens møde afholdes vil blive fastlagt senere og sendt særskilt til alle, der ønsker at deltage i klubbens arbejde.

okt 252016
 

På vores sidste møde i læseklubben snakkede vi om Forestillinger om Ana Ivans, en bog af Mikkel Rosengaard.  Det er ikke den første gang at vi mødtes om Mikkels skaberværk.  For flere år siden valgte vi at læse en af hans noveller, fordi vi lagde fokus på korte værker og fordi vi blev nysgerrige efter hvad litteratur af unge forfattere handler om. Nu er vi vokset og mere klar til store danske tekster og Mikkel er vokset til at skrive en roman, som til vores glæde er nu blevet oversat til engelsk.

Romanen handler om Ana og hendes historie. Hun er en kunstnerkvinde fra Rumænien, som der fortælles om gennem Mikkels øjene, en dansk fyr, der kom til New York for at arbejde hos sin bror. Vi kan drage mange paralleller mellem hovedpersonerne og nogle af medlemmerne af læseklubben, som også er kunstnere i et fremmed land. Så nogle af os har læst bogen med speciel interesse for at få svar på spørgsmål, der er væsentlige for os: kan man realisere sig som kunstner i et nyt land? Hvad er den afgørende faktor for at finde sig til rette i nogle nye omgivelser: er det ens fortid, etnicitet eller personlighed?

Det er altid en stor fornøjelse at møde andre til læseklubbens møder, fordi vi er meget forskellige og har forskellige oplevelser, som er spændende at dele med hinanden. Det er sikkert, at vores møde giver mange af os stof til eftertanke. Vores møder er altid åbne for nye medlemmer. Vi tror, at hver ny person beriger os.

Vores næste møde i læseklubben holder vi d.14.januar. kl.14.00. Vi har valgt at læse Ritt Erindringer af Rit Bjerregård. Det passer perfekt til vores læseklubbens mål – at lære og forstå vort nye lands værdier, moral, historie og sprog.

Ritt Bjerregård er en af de mest respekterede politikere, vi kender. Hun er efter vores mening en politiker, som snakker mindre og gør mere. I hendes tid som Københavns Overborgmester fik mere end 100 indvandrere i job, som passede til deres kvalifikationer via integrations- og oplærings stilling. Det var Ritts eget initiativ, som var et godt eksempel på et praktisk og samfundsmæssigt gavnligt integrationsprojekt.

Flere medlemmer af vores forening fik deres første ordinære job takket være Ritts initiativ. Netop derfor vurderer vi altid integrationsprojekter for et af de vigtigste kriterier: på hvilke vilkår involveres indvandrere i integrationsprojekter? Er de med på lige vilkår med andre i projektet?

Vi kan også lide at høre Ritt i forskellige debatter. Hun ligner ikke mange andre politikere, som hælder vand ud af ørerne. Hun siger normalt tingene meget direkte og hun plejer ikke at pakke sine ord ind.

Vi vil gøre det selv og anbefaler andre at læse hendes erindringer med fokus på det, som bogen handler om – klasse- og kvindekamp.

Alle, der er interesserede i at deltage, har mulighed for det. For at få yderlige oplysning om mødested tilmelder man sig på mail kontakt@verdenskvinder.dk

okt 312015
 

Igennem fire år har vi nu mødtes i Verdens kvinder i Danmark læseklub. Vi stræber altid efter at vælge én bog, til vores fælles læsning, som kan fortælle os noget interessant og gavnligt om vort nye lands værdier, moral, historie og sprog. Den seneste bog vi har valgt at beskæftige os med, var ’Ærkedansk’ af Elias Bredsdorff. Hans 12 essays fortæller om de vigtigste ting om danskere og Danmark: Vikingerne; Folkeviserne; Folkeeventyrene; Skolen; Sproget; Landsbyen; Sangen; H.C. Andersen; Højskolen; Humor; Seksualmoral; Danmarks store proletarforfatter: Martin Andersen Nexø.

Hvad anbefaler I os at læse, som fortsat kan bidrage til at åbne eller forklare dybere den danske sjæl? Den gode, den onde og den grusomme historie .

jun 232015
 

Vores forrige møde i læseklubben startede selvfølgelig med at dele vores tanker om det nyafsluttede valg. Det var nødvendigt og faktisk hyggeligt at snakke om vores fælles oplevelse. Så vi fik også en masse viden fra hinanden om hvordan demokratiet fungerer i Danmark, og hvorfor det er vigtigt at bruge sin stemmeret.

Valgets resultater matcher desværre de triste tanker i Saidas roman. I det sidste kapitel har Saida lagt mærke til, at mange unge danskere med minoritetsbaggrund ville flytte fra Danmark fordi de ikke længere føler sig hjemme her. Saida har skrevet om hvor ondt det gør at høre det fra sin egen søn, men hun måtte respektere hans ønske at finde et andet land, hvor han ville føle sig velkommen.
Saidas roman har skabt stærk medfølelse. Læseklubbens medlem Elżbieta Praczuk-Pyrtek har smukt sagt om den: ”Saida er et eksempel på en kvinde, åben på viden, verden og værdier, der er universelle for de fleste kvinder. Selvom Saida repræsenterer en anden kultur og religion end f.eks. jeg selv gør, mærker jeg ikke meget forskel i vores måde at modtage og opfatte verden. Bogen “Rejsen” læste jeg med stor fornøjelse, og Saida har fået en særlig plads i min hukommelse på samme måde som venner gør.”

Deltagerne var alle enige i, at bogen er skrevet på et smukt, farverigt sprog. Vi havde alle den følelser, at vi selv var der, da vi læste hendes beskrivelse af Marokko, det land hun er født i. Vi følte dufte, solskin og beroligende kærlighed fra deres ældre, erfarne to mennesker som gav varme, en følelse af sikkerhed og stabilitet.

Vi har talte meget om hvor smukt og dybt Saida har fortalt om sin religion – Islam. Alma Bekturganova har sådan kommenteret det: “Da jeg havde læst bogen, kom jeg i tanke om, at min mor tit har sagt til mig, at muslimer er de mest fredelige folk, hun kender. Og at Islam er den mest tolerante religion. Jeg må indrømme, at det var første gang i mit liv at jeg fortryder at jeg ikke har noget forhold til en religion”. Vi var alle stærkt grebet af Saidas beskrivelse af hvordan hendes tro på Gud har hjulpet hende i mange problematiske og sårbar situationer.

Så vores sidste kommentarer om bogen var, hvor tankevækkende det kunne være for alle danskere at læse den flotte beskrivelse af Saidas kærlighed til Allah og Danmark. De to følelser strider ikke imod hinanden. Omvendt beriger de hinanden. Det er imponerende og inspirerende læsning om, hvor meget en stærk muslimske kvinde kan bidrage til det danske samfunds udvikling. Vi skal holde op med at have så megen berøringsangst over for at gribe ind, hvis der er problemer. Men dette er tiden hvor danskere lider af berøringsangst over for Islam.

Vores næste møde i læseklubben afholdes lørdag d. 5.september kl.14.00. Vi har aftalt at læse en biografisk roman om præsten og digteren N. F. S. Grundtvig: ”Grundtvigs liv” af Kirsten Ahlburg, og bruge den som udgangspunkt for at forsatte vores snak om religion, hvilken betydning den har i folks liv og udvikling. Ved indførelsen af temaforankringen stræber vi efter at få en mere helstøbt og stringent snak om danske værdier og dansk mentalitet. Vi er overbeviste om, at Grundtvig har en særlig plads i Danmarks historie og humanistiske liv.

jan 192015
 

I januar  vi mødtes i læseklubben for at diskutere Yahya Hassans digtsamling. Som udgangspunkt har vi stillet spørgsmålet: Er han en god digter, eller er han kun en debatør og provokerende person?  Hver eneste af os fortalte om vort indtryk.Langt de fleste syntes, at det var spændende læsning. Vi har bestemt fået en viden om et miljø, som  hele tiden er  i mediernes søgelys. Det er afgørende, at vi har fået den viden fra en person, som tilhører miljøet.  Yahya Hassan blev rost for sit jævne sprog. Alle var enige om, at hans tekster nøjagtigt afspejlede hans verden. Selvom det miljø han skriver om er fremmed for de fleste af os, giver hans tekster mulighed for at forstå ham og hans baggrund bedre. Hos de fleste af os vakte det positive følelser og empati.

Men er det poesi eller noget andet?  Der var forskellige meninger om hans digte: fra at de knækprosa og over mod de var politiske tekster egnet til aviser og at digtene måske endda var skriveterapi for forfatteren.

Vi talte også om de forventninger vi har til litteratur og generelt til kunst.

I hans bedste digte maler Yahya Hassan et dybt billede af livet med enkelte ord. Man læser hans korte digte og ser for sig en lang kompliceret historie.  Han er en god digter, fordi han vækker dybe følelser hos sine læsere. Han kan sætte ord på de følelser, som almindelige mennesker finder det svært at udtrykke. Det gør ondt på læserne at læse hans lyrik, og det er også et tegn på, at det er den rene poesi. God poesi skal medvirke til at skabe billeder af livet på sin egen måde, og det gør Yahya Hassans værk.

Problemet ligger efter vores mening i, at hans digte har mange forskellige niveauer. Nogle af dem er god poesi, men nogle af dem skulle han måske have arbejdet mere med.
Forfatteren oplever  for tiden stor succes og fremgang. Det kunne være spændende at se, hvad der er blevet af ham og hans forfatterskab f.eks. om 5 år. Er hans digtsamling bare en succes baseret på at få alle de vrede følelser ud, som han har fået gennem livet og derfor er det slut med poesien? Eller han har en rigtig digters sjæl, som han viser i nye værk?

Næste møde finder sted søndag d.22.marts 2015 kl.14.00, hvor vi vil beskæftige os med Benny Andersen og hans forfatterskab. Vi vil forsætte at undersøge den danske poesis verden.

dec 122014
 

I efteråret 2014 mødtes vi to gange i vores læseklub.

På en søndag i september talte vi om “Den stille Mogens” fra Himmerlandshistorier af Johannes V. Jensen.

I november besluttede vi at prøve at læse digte. Vi har læst “Sommerfugledalen” af Inger Christensen. Vi måtte alle indrømme, at det er svært at forstå poesi på et fremmed sprog. Derfor var vi enige om at starte fra et oplæg, som kunne hjælpe os til at forstå sonettens indhold og give smagsprøver på Ingers præcise, sproglige kunnen.

På vores næste møde den 18. januar vil vi igen diskutere poesi. Vi vil tale om Yahya Hassans værk.

Bidrager han til kunsten eller ej? Er det rigtig poesi, eller rammer han bare aktuelle samfundsproblemer? Kom og vær med!

Vi arrangerer læseklubmøder på skift hos vores medlemmer. Det er efter vores mening en god vej, hvorpå vi kan lære hinanden bedre at kende.

Man kan læse referaterne fra møderne på vores Facebook-grupppes side og se annoncerne på hjemmesiden for de næste møder og de noveller, som vi planlægger at diskutere.

Alle, der er interesserede i at deltage, har mulighed for det.

maj 182014
 

I første del af 2014 mødtes vi to gange i vores læseklub. På en søndag i marts afholdt vi vores sædvanlige læseklubsmøde hos Elena Talalueva i „Galleriet“. Bogen, vi talte om den gang, hedder „Jeg ville ønske, der var én, der ventede på mig et eller andet sted…“ og er skrevet af den franske forfatterinde Anna Gavalda. I maj måned holdt vi vores møde hos Alzbetha Larsen. Vi har læst en bog ” Do danska” af den unge forfatter, Jonas Suchanek. Hans bog handler om en drengs oplevelser efter immigration fra Prag til Danmark. Selve forfatteren har glædet os med sin tilstedeværelse. Vi regner med at mødes med ham igen. Jonas har delt sine planer med os: Han er i gang med at skrive en ny bog, som uden tvivl også vil være interessant for os.

Vi arrangerer læseklubsmøder på skift hos vores medlemmer. Det er efter vores mening en god vej til at lære hinanden bedre at kende. Man kan læse referaterne fra møderne på vores Facebook gruppe og se annoncerne for de næste møder og de noveller, som vi planlægger at diskutere, på hjemmesiden. Alle, der er interesserede i at deltage, har mulighed for det.

Vores læseklub holder sommerferie. Næste læsesæson begynder igen søndag d.7. september. Vi har aftalt at læse en “Himmerlandshistorie” af Johannes V. Jensen: ” Den stille Mogens”.

dec 142013
 

Denne gang har vi snakket om en lille fortælling af Jørn Riel: „Da løjtnanten blev tæmmet“.
Forfatteren bruger historien til tydeligt at beskrive forskellige mennesketyper, som i grunden er uafhængige at tid og sted.
Riel benytter sig af skrøne–formen for at fortælle os noget om forholdet mellem den enkelte og gruppen.
En skrøne er jo i grunden en slags løgnehistorie, men Riel håndterer formen så overbevisende, at det absurde til sidst bliver realistisk. Han benytter sig af et klart og tydeligt sprog med mange billedlige udtryk….
Vi havde en livlig diskussion og kom vidt omkring, bl.a. snakkede vi om soldaterlivet og om kønsroller. Selvfølgelig vendte vi også tilbage til sproget – nutidsdansk – og hvilke træk det udmærker. Det blev nævnt at ”sprog er tænkning”. Et eksempel på ”sproglig sløseri” er brugen af ordet ”at starte”. I langt de fleste tilfælde bliver det brugt forkert og man skulle i stedet bruge ”at begynde”. En maskine starter, en koncert begynder.
Næste gang mødes vi søndag d.19. januar 2014 og vi skal læse en novelle af Ida Jessen: ”December er en grusom måned”. Denne novelle findes i samlingen ”Postkort til Annie” fra 2013. Vi har endnu ikke besluttet, hvor vi mødes. Oplysningen kommer senere.
okt 082013
 

Mødet i læseklubben d. 8.september 2013 var et meget givende møde, hvor vi snakkede om Gretelise Holms bog “Jesus, Pengene og Livet”. Vi syntes alle, at det var en meget inspirerende bog! Vi kom vidt omkring under samtalen og berørte mange vigtige emner, såsom fattigdom, 2. verdenskrig, ligestilling, boligmangel, politik, de gamle og de yngre m.m.

Til næste gang valgte vi ” Da Løjtnanten Blev Tæmmet” fra bogen “Den Kolde Jomfru og Andre Skrøner” af Jørn Riel.

Næste møde er  lørdag d.2 november  kl.15.00

Nærmere oplysninger om stedet følger. Alle, der er interesseret i at deltage i læseklubben, er velkomne. Send bare en mail til kontakt@verdenskvinder.dk.

maj 262013
 

Denne gang snakkede vi om en dansk/færørsk forfatter – William Heinesen og om en af hans noveller: „Det fortryllede lys“.

Historien fortæller om den unge maler Marselius, som skulle male et billede af provstindens datterdatter Agathe (13 år gammel) – det gik han i stykker på. Han kunde ikke få billedet til at ligne Agathe med det smilende og tillidsfulde ansigt og det milde blonde hår. Det blev bare et underligt, snavset og ynkeligt billede. Portrættet var uhjælpelig mislykket og måtte males over. Det mente Agathe dog ikke selv, hun var tilfreds og syntes ligheden var god nok.

En vinterdag fik Agathe lungebetændelse og lå og svævede mellem liv og død. Agathe kom sig af sin lungebetændelse, men rask blev hun ellers ikke.  Agathes far, der var skibskaptajn, kom hjem en dag i juni. Han var kommet for at tage Agathe med sig til Syden. Sydens luft kan gøre mirakler, sagde han.

Da Marselius så den røde skorsten af skibet forsvinde i horisonten, savnede han allerede Agathe. Han hviskede forundret: Agathe! Jeg elsker dig!

Vi alle sammen syntes, at det var en skøn novelle med et gammelt og dejligt sprog. Forfatteren beskrev novellen med mange forskellige farver, som gør novellen meget farverig. Også derfor hedder novellen ”Det fortryllede lys”.

Nu går vores læseklub til sommerferie og næste gang mødes vi d. 8. september hos Elena. Vi valgte en bog, der hedder ” Jesus, Pengene og Livet” af Gretelise Holm. Den er efter sigende meget spændende og let at læse.

I ønskes alle sammen en god og dejlig sommerferie!