nov 122017
 

Foreningens aktion ”Send flere kvinder ind ved at stemme på en kvinde” på Kultorvet lørdag d.11. november tiltrak meget opmærksomhed! Det var en stor succes ikke mindst takket være de mange frivillige og vores fantastiske kulturelle indslag.

Vores veninder fra kvindeorganisationerne Fusion kreativt studie og Mødestedet i Grønda har bidraget til aktion med deres koncert med dans og sang mens medlemmer af Verdens kvinder i Danmark har uddelt postkortet Stem på en kvinde til publikum og forbipasserende.

Vi ved ikke om vores budskab gik igennem: Send flere kvinder ind! Men vi gjorde hvad vi kunne på denne dejlige november lørdag!

Fotoreportagen fra dagens aktion kan man se i vores galleri her på siden.

sep 232017
 

13.november 2017 kl.17.00-19.00.

Landstingssalen på Christiansborg / Folketinget.

For 10 år siden – d.13.november 2007 – blev de første to kvinder med indvandrerbaggrund valgt til det danske Folketing.

”Verdens kvinder i Danmark” har, i samarbejde med folketingsmedlem Yildiz Akdogan (A) og FIU ligestilling, dannet en pris for etniske minoritetskvinder, som overrækkes på 10-års-dagen for valget, dvs d.13.november 2017.

Prisen går til en kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke er synlig i pressen, men som gør et kæmpe stykke arbejde i det danske samfund. Vi vil gerne give en hyldest til kvinder med minoritetsbaggrund som bidrager i Danmark som aktive samfundsborgere: i politik, i fagbevægelsen eller i samfundet i øvrigt.

Prisen uddeles i fremtiden, når en særlig anledning byder sig (ligesom ”Nina Bang-prisen)”. Navnet på prisen og dette års prismodtager offentliggøres d. 13. november.

Aftenen byder på et glas champagne, snack samt et indslag af Simona Abdallah.

Program med ca tider: (16.30-16.55: indslusning på Christiansborg)

17.00-17.15: Velkomst og introduktion til prisen ved Yildiz Akdogan og Alma Bekturganova.

17.15-17.45: Panel: ” Da indvandrerkvinderne luftede sundhedsområdet”

17.45-18.00: Pause m/ forfriskninger

18.00: Prisen uddeles

18.30: Underholdning

19.00: Tak for i dag og lidt om fremtiden for prisen.

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig og kan ske på mail : kontakt@verdenskvinder.dk med angivelse af navn og fødselsdato.

jul 292017
 

Valgkampagnen i forbindelse med efterårets kommunalvalg er nu i gang. Vores forening er bekymret over den lave repræsentation af kvinder i folkevalgte organer. Vi er også bekymrede over den velkendte statistik, der siger, at kun 25 % af kvinderne afgiver deres stemme til fordel for en kvinde. Vi vil gerne bidrage til at øge kvindernes repræsentation i kommunalbestyrelserne. Vi ønsker at gøre alt, hvad der står i vores magt for at ændre denne situation til det bedre, i første omgang ved at hjælpe kvinder med at gennemføre succesfulde valgkampagner.

Verdens kvinder i Danmark vil gerne udarbejde en kampagne Send flere kvinder ind, som kan hjælpe kvindelige kandidater med at få plads i de kommunale bestyrelser. Vi vil synliggøre især de kvindelige kandidater med etnisk minoritets baggrund overfor vælgerne. Til denne opgave vil vi få tips fra vores sidens læsere om hvordan vi bedst kan gøre det.
Vi vil først få viden om de kvinder med etnisk minoritets baggrund, som har stillet op til valget. Vi er allerede i kontakt med fire af dem. Det er Dzenana Secic Colo (Venstre i København), Maria Sadd (Konservative på Frederiksberg), Pil Yildiz (Enhedslisten på Frederiksberg) og Alina Protsyk (Radikale Venstre i København).
Vi vil foreslå dem at lave fælles arrangementer, hvor de i fællesskab kan sprede deres valg-budskab. Vi i foreningen tror på fællesaktiviteter, og at kvinder er de bedste medhjælpere til hinanden. Vi synes også, at nå kvinder fra forskellige partier står sammen, kan de vise, hvordan forskellighed kan se ud og hvor stærk den kan være af netop den grund. Fællesaktiviteter kan også nå bred pressedækning.
Så vi i foreningen vil bede alle, hjælpe os til at synliggøre kvindernes kraft og ressourcer, om at komme med forslag til fælles arrangementer for kvindelige kandidaters netværk. Hvad kan det være? Hvor? Hvornår? Kom med jeres erfaring, om hvad fungerer bedst! Kom med jeres beskrivelser af valgs arrangementer som I kan huske, som både var gode og dårlige. Vores fælles erfaring er vigtig for os i foreningen og for kvindernes netværk, som vi vil skabe.

jun 092017
 

Verdens kvinder i Danmark i samarbejde med andre fra VerdensKulturCentrets foreningsnetværk, planlægger at holde et arrangement på Folkemødet på Bornholm. Vi vil diskutere hvordan man taler om minoriteter, for at høre dem, for at ikke ramme dem og for at inkludere dem i fælleskabet.

Ord kan gøre ondt. Ord skaber generaliseringer, stereotyper og fordomme om hele grupper af mennesker i det danske samfund. Vi definerer og begrænser hinanden med ord. Men vi mennesker passer ikke ind i de snævre kasser. Derfor vil vi med dette arrangement skabe en platform, hvor mennesker, som rammes af disse ord, selv kan sætte ord på egne erfaringer og gøre op med de begrænsende kasser.

Debatten ”Ordets magt – hvordan vi taler om minoriteter” finder sted i Civiltinget v. Kampeløkke Havn, torsdag d. 15/6 kl. 14.30-16.00. Vi håber at se mange af dem, som interesserer sig for, hvordan forskellige grupper af minoriteter føler sig, når der tales om og med dem.

mar 202017
 

Slag til Selvværdet er et fotoprojekt, som foreningens medlem Claudia Adeath står for. Hun giver stemme til indvandrerkvinder, som har boet i Danmark i flere år og har været i berøring med det danske arbejdsmarked. Igennem deres fortællinger vil Claudia og Verdens kvinder i Danmark ved brug af både billeder og tekst vise, hvordan kvinders selvværd kan blive ramt af kultursammenstød.
Disse kvinder er højtuddannede og har arbejdsmæssigerfaring fra deres eget land. Ikke desto mindre må de alle i en eller anden grad kæmpe på arbejdsmarkedet i Danmark. Fordi deres studier og erfaring ikke bliver anerkendt. Fordi de stadig ikke føler sig helt hjemmevante i det danske sprog og har svært ved at udtrykke sig fyldestgørende. Eller blot fordi deres accent skaber en forståelsesmæssig barriere.
Dette fotoessay er konstrueret på baggrund af fire spørgsmål, som alle tager udgangspunkt i det professionelle område:
1. Hvad følte du, da du først kom til Danmark? 2. Hvordan var dine følelser, da du blev konfronteret på arbejdsmarkedet? 3. Hvordan så du dig selv i det øjeblik? 4. Hvordan ser du dig selv med hensyn til din professionelle fremtid?
Claudia bad kvinderne svare ikke blot med ord, men med deres kropssprog, deres ansigt, deres egne udtryk. Resultatet blev fire portrætter af hver kvinde, som alle udtrykker noget forskelligt. De deltagende kvinder kommer fra forskellige kulturelle baggrunde, men de bliver forenet af det samme dilemma: Hvordan bryder jeg stigmatiseringen og bliver anerkendt som professionel med mulighed for et godt og relevant job i Danmark.
Hendes idé med dette fotoessay er at vise indvandrerkvinder i deres bedste alder når det kommer til både livs- og arbejdsmæssig erfaring, energi og produktivitet. Deres forskellige kulturelle baggrunde burde også være en force i hendes øjne, da de er i stand til at biddrage med nye ideer og måder at arbejde på, og berige så mange områder, især indenfor det kreative.
Hun vil samtidig også vise hvor forskellige vi indvandrerkvinder i Danmark er – til forskel fra det ensartede billede der bliver malet af os i medierne og af politikerne. Claudia håber også at disse stærke kvinder og deres historier kan virke inspirerende på andre kvinder ude på det danske arbejdsmarked, for selvom slag til selvværdet kan bryde en ned kan det også være med til at styrke en.

Alle billederne af projektdeltagerne og deres historier kan man læse på vores Facebookside:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1846597005589891&id=1598330920416502

Læs også om Claudias projekt på https://adeath17.wixsite.com/slagtilservaerdet

30920416502

mar 112017
 

Verdens kvinder i Danmark var også med til demonstration 8.marts i København med flere tusind kvinder og mænd til kamp for bedre ligestilling i hverdagen. Det var en dag, hvor vi stod sammen på gaden og viste, hvor forskellig feminismen kan se ud og hvor stærk den kan være af netop den grund.

Foto: Claudia Adeath

Nu kan man se Claudias fotoreportage fra demonstrationen på vores Facebookside:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1847619868820938&id=1598330920416502