apr 262016
 

Vores forening tager initiativ til at arrangere et erfaringsudviklingsmøde for repræsentanter fra etniske minoritetskvindeforeninger. Vi foreslår, at vi drøfter, hvordan vi kan bedst fortælle omverdenen om vore foreninger? Hvilke midler og metoder er mest egnede og virker mest effektivt? Hvad kan vi lære af hinanden?

Vi indbyder til et dialogmøde, hvor alle tilstedeværende kan fortælle om deres erfaringer og høre andres historier – succesfulde eller bare lærerige. I kan høre f.eks. om, hvilke udfordringer Anaam Jaber Aljadri fra Interkulturelt Kvinderåd og Huda Al-Kazwine fra Silk Road kultur har mødt i deres forsøgt på at præsentere foreninger og foreningernes aktiviteter. Ayan Mouhoumed og Manna Mohamoud fra Ethniqa Magazine vil også bidrage til en fælles snak med deres bud.
På mødet vil Verdens Kvinder i Danmark vise et nyt videoklip, der benytter sand animation som et eksempel på, hvordan man kan præsentere foreningen. I kan også møde skaberen af videoklippet og udveksle kontaktinformationer med hende.
Mødet afsluttes med et oplæg fra søstrene Ozcetin, nytilkomne fra Tyrkiet, der har åbnet deres eget designstudie med navnet Hamide. De fortæller om det særlige ved minimalistisk, skandinavisk design, der gør hvert produkt unikt.

Mødet holdes d.9.maj kl.17.00-19.00 i VerdensKulturCentret lokale 303.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Send besked på mail kontakt@verdenskvinder.dk

apr 272015
 

I forbindelse med Grundlovsjubilæet inviterer Verdens kvinder i Danmark den tidligere kulturminister, forskningsminister og kulturchef på Det Kongelige Bibliotek Jytte Hilden til at fortæller om sin bog ”99 lyserøde elefanter”.

Bogen indeholder 99 fortællinger om kvinder, der på markant vis har præget debatten her til lands på områder, hvor mænd traditionelt har haft monopol. Det er historier om kvinder, der stillede krav til samfundet, de der satte sig selv i spil og lærte koden til den politiske debat. Historien om kvinders vej mod magt og ære er inspiration frem mod fejring af den grundlov, der 5. juni 1915 sikrede kvinder stemmeret.

Bogens titel er hentet fra tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen. Som direktør i Andelsbanken brugte hun i 1986 den lyserøde elefant som et billede på den chokerende synlighed, som hendes køn gav hende i egenskab af at være en af de få piger i toppen af dansk erhvervsliv.

apr 152015
 

Der er mange behov vores medlemmer har. Et af de vigtigste er at udvikle sit dansk. Vi bruger regelmæssigt forskellige metoder for at blive bedre til dansk. På vores Dygtige mandag i april har vi valgt at øve os i at tale dansk ved at fortælle hinanden én historie fra vores liv. Vi synes, at det er en god vej til at udvikle sit dansk på en skøn måde.

At deltage i den Dygtige Mandag ” Den brændende livshistoriefortælling” er ikke bare en behagelig måde at tilbringe tiden sammen med en masse andre skønne kvinder. Vi forsøger at sætte struktur på vores historier for bedre at kunne dele dem med de andre. Vi har også det formål at bruge danske metaforer, idiomer og faste udtryk. At fortælle historier er en rigtig god igangsætter, både i dagligdagen og i arbejdslivet. Det, vi først og fremmest har bemærket, er nødvendigheden af både at kunne lytte til hinanden og at kunne lytte til, hvad den anden siger. Her er forskellige accenter ikke noget reelt problem – tænk bare på de mange danske dialekter, hvor folk fra den ene landsby somme tider har svært ved at forstå dem fra nabolandsbyen. Lige så vigtigt er det at lære at formulere sine tanker præcist og kortfattet, så de andre ikke mister koncentrationen eller begynder at afbryde. Tempo, pauser og kropssprog er andre vigtige elementer i at understrege og understøtte forståelsen af det, man vil fortælle. Det er utvivlsomt vigtigt at udvikle sin talekunst, at berige og udvikle sit sprog, så derfor vil vi på et eller anden tidspunkt arrangere livshistoriefortælling igen. Der er trods alt endnu ikke nogen betydelige kvindelige komikere af udenlandsk herkomst i Danmark, kvindelige politikere med udenlandsk baggrund er også stadig en undtagelse, og i undervisning, erhvervsliv eller bare når det gælder at kunne fortælle sin historie til familie, børn, venner og andre, er de Dygtige Mandage et godt rygstød.

mar 012015
 

Verdens kvinder i Danmark fik stor fornøjelse af at snakke med Sonja Vesterholt på en af sine Dygtige mandag i februar. Sonja har skrevet bogen ”Hunden er rask”, som er fortællinger fra hendes liv i Sovjet. Bogen er meget populær og er nu i 2. udgave, samtidig med at bogen er dramatiseret i form af en monolog, der er opført på Folketeatret. Monologen ’Hunden er rask’ med Pia Rosenbaum er blevet kåret til årets danske stykke af CPH-Culture.

Sonjas humor og selvironi er grunden til bogens succes, som vi også har oplevet på en times snak i vores Dygtige mandags regi. Hun og hendes værk så livlige at man vil snakke og snakke med hende. Det er en stor fornøjelse at møde sådan en kvinde som Sonja – fuld af energi, humor og smag for livet!

Denne gang foregik vores møde på russisk, efter Sonjas ønske. Hun har sagt at det er en stor og sjælden fornøjelse at kommunikere på sit modersmål. Vi planlægger at arrangere et møde med hende igen, hvor vi vil snakke på dansk. Det gik nemlig op for os, at det kan være lige så interessant for danskere at snakke med hende, som det var det for os, som er vokset op i Sovjet.

Vi kunne ikke undgå at spørge Sonja om hun gerne havde villet skrive denne bog på russisk også. Der var en lille pause før at hun svarede.  Hun synes, at hvis man vil skrive på russisk, så det skal være en anden bog.  Russere og danskere har forskellige humor, smag og en meget anderledes måde at udtrykke sin tanker og følelser på. Hun mener at det har gavnet hende meget, at hun har skrevet sin bog sammen med sin danske veninde Britta Sørensen.  Hun har fortalt sine historier til Britta og der var mange gange hvor hun blev stoppet med at Britta spørger: Hvad mener du med det og det. Sonja griner: en russisk version ville være dobbelt så tyk som den danske.

Vi var glade for at høre at Sonja er i gang med at arbejde på sin næste bog, som vil handle om hendes første år i Danmark. Det ser vi frem til at læse og høre mere om.

aug 262014
 

Vi begynder igen at afholde Den Dygtige Mandag, og udvælger emner, som hjælper os til bedre at forstå, hvordan livet i Danmark er organiseret. Deltagelse i møderne er ikke kun relevant for dem, der er kommet hertil for nylig, men også i mindst lige så høj grad for dem, der allerede har boet her nogen tid. Muligvis har de allerede personligt oplevet, hvordan manglende forståelse af danskernes tankegang, og af hvordan de organiserer deres arbejds- og privatliv, har afgørende indflydelse på, hvor succesfulde ens anstrengelser for at falde til i Danmark bliver. Hvilke emner kan det være? Det kunne eksempelvis være, hvordan man får job i sociale boligforeninger og hvad det indebærer; hvordan definerer danskerne lederskab; igen igen feminisme; hvad vil det sige at være forældre i Danmark; hvad er folkeoplysning og højskoler: Hvad er det vi har så svært ved at forstå i det fænomen?

Vi regner også med, at I selv foreslår emner, som interesserer jer, og som I kunne tænke jer at gå i dybden med eller bare stifte bekendtskab med.

Vi har planlagt to Dygtige Mandage endnu:

D. 22. september: Den dygtige mandag med Maria Sadd om familieret.

Maria er uddannet Cand. jur. ved Københavns Universitet i 2008, og advokatfuldmægtig siden august 2009; medlem af Integrationsråd Frederiksberg siden 2014.

Maria deltager aktivt i flere foreninger for etniske minoriteter, og i sit daglige virke løser hun, som advokatfuldmægtig, opgaver for folk med anden etnisk baggrund næsten hver dag. Hun kender vores behov og brænder derfor for at fremme etnisk ligestilling effektivt.

På vores møde vil hun fortælle om familieret, navnlig forældremyndighedssager, børnebidrag, bopæl og rettigheder for samvær, skilsmisse og formuedeling samt international familieret. Hvad der er op og ned i reglerne, samt hvordan de bruges i praksis.

D.6.oktober: Den dygtige mandag med Annelise Rasmussen om folkeoplysning.

  Annelise havde ligestilling og mangfoldighed som arbejdsområder i Danmarks Stærkeste Fagforening 3F i mange år. Hun er lige gået på pension og har fået tid til at være frivillig i vores forening.

Enhver som har lært dansk i en sprogskole, har hørt om folkeoplysning, højskole og Grundtvig. Men tør vi tro på, at vi er klar til den danske tradition for den sociale dialog, demokrati og folkeoplysning? Kan vi forstå, at den glimrende danske tradition for at myndiggøre det enkelte menneske og lade det bruge sin egen forstand og dømmekraft, i stedet for på umyndiggørende vis at lade sig lede af andres, har rødder til den danske tradition for folkeoplysning?  Med Grundtvigs tanker om folkelighed følger en tankegang og et sprogligt univers, hvor tiltroen til det levende ord, værdien af at lære for livet og via samtalen, stadig har stærke rødder. Denne ‘ folkelige kultur’ eller folkelige vidensform hænger også sammen med middelklassens værdiers generelle dominans og er langt fra de autokratiske kulturer, som flere af vores medlemmer kommer fra.

Mødet er åbent for alle uanset om man er medlem af foreningen eller ej, mand eller kvinde. Man skal ikke specielt tilmelde sig. Men foreningen vil oprette en begivenhed på Facebook hver gang og det vil være dejligt at man tilmelder sig. Det er vigtigt for arrangøren ved hvor mange mennesker der vil deltage.

D. 10.november:   Den dygtige mandag med Vanessa De Oliveira Stephensen om politisk tilgang i det danske samfund

Vanessa vil fortælle om hvilke fordele hun ser der er ved at være aktiv i politik i Danmark for en indvandrerkvinder. Hvilke udfordringer man konfronteres med. Hvilke resultater man kan opnå i sin karriere og i sine relationer med danskere ved at være aktiv i politik.  Personlig politisk holdning og indvandreres positionering som ressourcestærke, der kan bidrage til at skabe vækst.

Vanessa de Oliveira Stephensen er medlem af Det konservative Folkeparti, direktør hos interesseorganisation for højuddannede udlændinge Novum.

nov 182013
 

På vores Den dygtige mandag D. 11. november var emnet det kommende valg. Det er et mangefacetteret emne. De to hovedspørgsmål er: Hvilke opgaver løses på kommunalt plan, og hvilke interesser repræsenterer de forskellige partier og hvilke tiltag går de ind for.

Mødet begyndte med information om, hvem der kan stemme ved kommunalvalg. Alle, som har boet i Danmark i mere end 3 år, har ret til at stemme ved kommunalvalget. Det behøver ikke være den samme kommune i alle 3 år. Hvis man ikke har modtaget valgkortet 5 dage før valget, skal man ringe til kommunen og undersøge hvorfor.

Efterfølgende blev der fortalt om den kommunale struktur og hvordan der på kommunal plan bliver taget beslutninger omkring en lang række vigtige funktioner, fx børnehaver, daginstitutioner, folkeskolen, sociale institutioner, trafik, beskæftigelse og sundhed.

For at gøre vores valg lettere og for at danne et overblik over partierne, forsøgte vi i fællesskab at udfylde et skema om de førende partier i Danmark. Vi var enige i at skemaet ikke er fuldkomment, men det kan være et godt pejlemærke:

Navn Bogstav Hvis interresser forsvares Hvad kæmper de først og fremmest for
Social Demokratiet (S) A Arbejdstagere i flere sektorer Lighed, stræk offentlig sektor
Radikal Venste (RV) B Højtuddannede Fri marked, økonomisk ansvar
Konservative (K) C Industri og adel Strærke famile værdier, Kongehuset
Socialistisk Folkeparti (SF) F Arbejdstagere i den offentlige sektor Social forsvar af socialt udsatte, ren økologi
Liberal Allience(LA) I Privat sektor, iværksættere. Lavere skatter, først og fremmest for iværksætterne
Dansk Folkeparti (DF) O Arbejdstagere Danmark for danskere.
Venste (V) V Arbejdsgivere, private iværksættere Stærk privat sektor. Sænkning af skatter i den private sektor.
Enhedslisten Ø Studenter og andre grupper med lav indkomst Arbejde til alle. Bolig til alle
sep 042013
 

Flere medlemmer af vores forening har deres egen blog eller overveje at få en. Så kan de mødes og dele deres erfaring med hinanden. På den dygtige mandag d. 7. oktober vil vi diskutere emnet: “Hvorfor blogger man?” Vi vil også finde ud af hvilken type blog der kunne være aktuel for vores forening, hvor og hvem der kan administrere den. Mødet vil efter behov foregå på russisk.

aug 182013
 

Vores projekt Den dygtige mandag har fået en stor succes i 2012 og foråret 2013 og vi vil selvfølgelig køre det videre. Vi har allerede planlagt to emner for efterårets sæson: ”Find penge til foreningens aktiviteter” og ”Kierkegaard og Rusland”.  På bestyrelsesmødet har vi også valgt nye emner som vi vil sætte på dagsordenen:

                                        Tvangsfjernelse af børn i Danmark

                                        ET kig på familiens økonomi – hvordan man kan spare penge i hverdagen?

                                        Blog – hvordan gør man

                                        Privatskole/Folkeskole.

                                        Sex og krop

                                        Skønhedsidealer

                                        Hvad er den skandinaviske velfærdsmodel, og hvordan vi kan bruge den og bidrage til at udvikle den

                                        Sociale boligforeninger som arbejdsplads for aktive kvinder.

Vi er åbne til andre forslag, som kan udvide vores horisont.

Møderne skal foregå på dansk, men enkelte emner kan undervises på modersmålet. 

sep 282012
 

Vi er i gang med projektet ”Den dygtige mandag”, som har fået økonomisk støtte fra Rabarberlandet.  Hermed kommer efterårets program:

Mandag D. 8. oktober 2012 kl. 17.00 – 20.00: Workshop ” Fokus på etnisk diskrimination”

Mandag D. 22. oktober kl.17.00-19.00 : Workshop ”Privatøkonomi og Familieøkonomi” af

Mandag D. 29.oktober kl.17.00-19.00: Workshop “Opsparing og pension”

Mandag D. 5. november kl.17.00-19.00: Workshop ”Boligøkonomi, realkredit”

Mandag D. 12. november kl.17.00-19.00: Workshop ”Skat i Danmark”

Mandag D.19.november kl.17.00-19.00 : Workshop ”Mobning på arbejdspladsen”

Alle workshop finder sted i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Nørrebro, lokale 303

Workshopsene er åbne for alle interesserede, men er målrettet etniske minoritets kvinder. Tilmelding er nødvendig. Man kan tilmelde sig på mail: kontakt@verdenskvinder.dk

mar 262012
 

Vores forening har fået et gratis lokale af Københavns kommune hver mandag kl.17.00-19.00 i VerdensKulturCentret. Den første mandag i måneden vil vi bruge lok.303 til rådgivningen. Andre mandage vil vi bruge til at samle en gruppe til at drøfte forskellige aktuelle emner i små grupper. Vi kalder vores nye projekt ” Den dygtige mandag”.

Foreningens medlemmer har udarbejdet forårets program:

D. 19. marts. Tatjana Kristensen: Feminisme (Феминизм: советские стереотипы и датская реальность) – denne dag på russisk, næste gang på dansk (dato ikke fastlagt endnu).

D.23. april. Raquel do Nascimento. MOTIVATION, LYKKE og SUCCES. På dansk.

Raquel do Nascimento er uddannet psykolog fra Det Metodistiske Universitet i São Paulo i Brasilien og har sin uddannelse godkendt af Psykolognævnet i Danmark. Desuden er hun Cand. Mag. i Kultur Kommunikation og Globalisering fra Aalborg Universitet. I dag arbejde hun som psykolog på Vikon Kursuscenter. Vikon er en privat aktør som arbejder med forskellige kommuner på Sjælland, med aktivering af kontanthjælpsmodtagere og sygedagpenge. Hun står for udredning og individuel intervention for afklaring i forhold til arbejdsevner.

Hun er 34 år født i São Paulo – Brasilien, gift med brasiliansk mand, sammen har de en dejlig pige på 3 år.

D. 14.maj. Olga Struve: ”Двуязычие у датско-русских детей: наши усилия и опыт”. På russisk.

D.21.maj. Signe Ejerskov: Min personlige rejse til Islam. På dansk.

Signe Ejerskov: Jeg konverterede til Islam for tre år siden, som en kulmination på en lang spirituel og faktuel rejse. Jeg er opdraget ateistisk i Danmark, dog døbt og konfirmeret, været kristen i Danmark, buddhist i Laos og Sri Lanka, hinduist i Indien, sufist i Syrien og til sidst muslim, og hjemvendt til Danmark. Jeg går ikke med tørklæde og har en tilgang til Islam og Koranen som jeg vil kalde en intellektuel spirituel tilgang, som tager afsæt i dér hvor man er i sit liv og hvilken kontekst som man lever i. Uden at jeg nødvendigvis har en opskrift på Den Gode Muslim og Den Rette Forståelse af Islam. Min beretning er således personlig og reflekterende over, hvordan jeg kan være en god muslim i et land som Danmark, der ikke har en Islamisk tradition.

D.28.maj. Suriya Ponzani vil gerne berette om sine oplevelser i Italien. På dansk.

D. 11.juni. Aynur Ongaeva: Myter og legender fra/om Samarkand. På dansk.

Samarkand er en af verdens ældste byer og den ældste i Centralasien. Byen havde sin storhedstid i middelalderen, hvor der var prægtige paladser og haver med træer langs brolagte gader og med et vandingssystem, der forsynede næsten alle huse med rindende vand. Det var stedet, hvor handelskaravaner fra Europa, Indien, Persien og Kina mødtes.

Mødet er åbent for alle uanset om man er medlem af foreningen eller ej, mand eller kvinde. Man skal ikke specielt tilmelde sig. Men foreningen vil oprette en begivenhed på Facebook hver gang og det vil være dejligt at man tilmelder sig. Det er vigtigt for arrangøren ved hvor mange mennesker der vil deltage.